Внутрішній аудитор ISO 45001. Ключові обов’язки та навички

Вступ до ISO 45001:2018

Ласкаво просимо у світ ISO 45001:2018! Якщо ви прагне вдосконалити свої знання та навички у сфері внутрішнього аудиту, тоді ви прийшли за адресою. Як внутрішній аудитор ISO 45001:2018 ви відіграєте важливу роль у забезпеченні того, щоб організації підтримували високі стандарти систем управління охороною здоров’я та безпеку праці.

У цій публікації ми розглянемо ключові обов’язки та необхідні навички, для оволодіння ролі внутрішнього аудитора ISO 45001:2018.. Ми також розглянемо деякі поради щодо проведення ефективних аудитів і обговоримо загальні проблеми, з якими стикаються такі аудитори, як ви. Отже, давайте розпочнемо цю захоплюючу подорож до того, щоб стати досвідченим внутрішнім аудитором ISO 45001:2018! Будьте готові відкрити нові рівні досвіду, оскільки ми глибоко зануримося у світ систем управління охороною праці.

Хто такий внутрішній аудитор і його роль у ISO 45001:2018?

Внутрішній аудитор відіграє вирішальну роль у забезпеченні дотримання ISO 45001:2018, міжнародного стандарту систем управління охороною праці. Але чим саме займається внутрішній аудитор?

  • Простіше кажучи, внутрішній аудитор несе відповідальність за оцінку ефективності системи управління охороною праці в організації. Вони проводять перевірки, щоб виявити будь-які невідповідності або сфери вдосконалення, які необхідно вирішити.
  • Роль внутрішнього аудитора виходить за рамки простого вказівника на недоліки. Вони також відіграють ключову роль у допомозі організаціям розробляти та впроваджувати ефективні стратегії для виконання вимог ISO 45001:2018.
  • Внутрішні аудитори повинні володіти відмінними навичками спілкування, оскільки вони взаємодіють зі співробітниками на всіх рівнях організації під час аудитів. Вони повинні мати гострий погляд на деталі, оскільки їхні спостереження та висновки сприяють підвищенню безпеки на робочому місці.
  • Крім того, внутрішні аудитори повинні знати відповідне законодавство та нормативні акти, що стосуються гігієни та безпеки праці. Це дозволяє їм оцінити, чи відповідає організація вимогам законодавства.
  • Щоб досягти успіху як внутрішній аудитор ISO 45001:2018, люди повинні постійно оновлювати свої знання про найкращі практики в галузі та бути в курсі змін у стандартах, пов’язаних із безпекою праці.
  • Бути внутрішнім аудитором ISO 45001:2018 вимагає старанності, уваги до деталей, сильних комунікаційних навичок, нормативної обізнаності та відданості покращенню безпеки на робочому місці.

Які основні обов’язки внутрішнього аудитора ISO 45001:2018?

Як внутрішній аудитор ISO 45001:2018 ви відіграєте вирішальну роль у забезпеченні того, щоб система управління охороною здоров’я та безпеки праці вашої організації відповідала вимогам, установленим стандартом. Ваша головна відповідальність полягає в проведенні ретельних і систематичних аудитів для оцінки ефективності ГіБП.
Одним із ключових обов’язків є планування та підготовка до аудитів. Це передбачає перегляд відповідної документації, розуміння організаційних процесів, визначення потенційних ризиків і розробку комплексного плану аудиту. Роблячи це, ви можете переконатися, що всі аспекти безпеки життєдіяльності будуть ретельно оцінені під час процесу аудиту.
Під час перевірок вам важливо об’єктивно збирати докази шляхом опитування працівників, спостереження за діяльністю на робочому місці та перегляду записів. Ви повинні оцінити відповідність вимогам законодавства, а також визначити сфери, де можна внести покращення для підвищення безпеки працівників.


Ще один важливий обов’язок – це ефективне інформування про висновки аудиту. Ви повинні чітко та коротко задокументувати свої спостереження в аудиторському звіті. Цей звіт має висвітлити будь-які невідповідності або сфери, які потребують покращення, а також визнати успішні практики в організації.
Крім того, як внутрішній аудитор, ви зобов’язані надавати рекомендації на основі своїх висновків. Ці рекомендації мають бути практичними та здійсненними рішеннями, які допоможуть усунути виявлені прогалини або покращити існуючі процеси, пов’язані з гігієною та безпекою праці.
Крім того, збереження конфіденційності протягом усього процесу аудиту має першочергове значення. Як внутрішньому аудитору, якому довірено конфіденційну інформацію про потенційні небезпеки або проблеми з невідповідністю в організації, важливо, щоб ви поводилися з цією інформацією обережно, дотримуючись етичних стандартів.
Відповідальність за проведення аудитів ISO 45001:2018 вимагає уваги до деталей, сильних аналітичних навичок, ефективної комунікації та глибокого розуміння як самого стандарту, так і відповідних нормативних вимог, що стосуються систем управління охорони здоров’я та безпеки праці.

Якими навичками має володіти внутрішній аудитор ISO 45001?

Щоб стати ефективним внутрішнім аудитором ISO 45001:2018, потрібно більше, ніж просто знання стандарту. Це вимагає певного набору навичок, щоб орієнтуватися в складності системи управління охороною праці.

Перш за все, важлива увага до деталей. Як внутрішній аудитор ви несете відповідальність за оцінку процесів, процедур і записів для забезпечення відповідності вимогам ISO 45001:2018. Це вимагає гострого ока, щоб помітити невідповідності або прогалини в документації.

Крім того, важливі комунікативні навички. Ви повинні вміти ефективно повідомляти про свої висновки як усно, так і в письмових звітах. Чітка та лаконічна комунікація гарантує розуміння будь-яких невідповідностей або областей, які потребують покращення, усіма зацікавленими сторонами.

Аналітичне мислення є ще одним ключовим навиком, необхідним для успіху внутрішнього аудитора. Вам потрібна здатність критично оцінювати інформацію, визначати закономірності чи тенденції та приймати обґрунтовані рішення на основі доказів, зібраних під час перевірок.

Крім того, адаптивність є життєво-важливою при проведенні аудитів у різних організаційних контекстах. Кожна компанія має свою унікальну культуру та практику, які можуть вплинути на те, як вона впроваджує вимоги ISO 45001:2018. Можливість пристосовуватися дозволяє вам відповідним чином коригувати свій підхід, залишаючись об’єктивним протягом усього процесу аудиту.

Володіння сильними навичками міжособистісного спілкування дає змогу налагоджувати стосунки з аудиторами та підтримувати відкриті лінії спілкування протягом усього процесу аудиту. Це допомагає створити середовище для співпраці, де почуваються комфортно та відкрито обмінюються інформацією.

Оволодіння цими необхідними навичками вимагає часу та досвіду, але може значно підвищити вашу ефективність як внутрішнього аудитора ISO 45001:2018.

Поради щодо проведення ефективних аудитів

Поради щодо проведення ефективних аудитів:

1. Ретельно підготуйтеся: перед проведенням аудиту важливо ознайомитися зі стандартом ISO 45001:2018 і конкретними вимогами організації, яку ви перевіряєте. Це дозволить вам ставити цілеспрямовані запитання та точно оцінювати відповідність вимогам.

2. Встановіть чіткі цілі: чітко визначте цілі аудиту, зосереджуючись на тому, чого ви прагнете досягти під час процесу аудиту. Це допоможе скерувати ваше оцінювання та переконатися, що всі відповідні сфери охоплені.

3. Ефективно спілкуйтеся: гарне спілкування є життєво-важливим під час аудиту. Чітко поясніть мету аудиту, його обсяг і будь-які очікування чи вимоги від працівників, залучених до процесу. Будьте відкритими та заохочуйте відкритий діалог у всьому.

4. Використовуйте системний підхід. Прийміть структуровану методологію під час проведення аудиту, наприклад дотримуйтесь контрольного списку або використовуйте методи вибірки на основі оцінки ризику. Цей підхід забезпечує послідовність аудитів і допомагає ефективніше виявляти потенційні прогалини або невідповідність.

5. Використовуйте навички активного слухання: активно слухайте відповіді співробітників під час інтерв’ю чи спостережень, не перебиваючи та не нав’язуючи особисту думку. Звертайте увагу на словесні сигнали, мову тіла та тон голосу, щоб глибше зрозуміти їхнє розуміння процесів і процедур.

6. Забезпечте конструктивний зворотній зв’язок: після завершення аудиту надайте об’єктивний зворотний зв’язок щодо висновків, наголошуючи на можливостях покращення, а не зосереджуючись лише на недоліках або помилках, допущених аудиторами.

Переконайтеся, що рекомендації практичні для виконання.

7. Зосередьтеся на постійному вдосконаленні: висновки аудиту не слід розглядати як просто прапорці, а радше як можливості для організацій покращити свою систему управління охороною праці.

Заохочуйте аудиторів вчитися на слабких місцях, виявлених під час процесу аудиту, щоб вони могли постійно покращувати свою продуктивність з часом.

Пам’ятайте, що ефективний аудит вимагає не лише технічних знань, а й сильних навичок спілкування.

Спілкуйтеся відкрито, шанобливо та професійно на кожному етапі процесу аудиту.

Такий підхід сприяє співпраці між аудиторами та особами, що перевіряються, що призводить до більш значущих оцінок і більшої прихильності до досконалості охорони здоров’я та безпеки.

Загальні виклики, з якими стикається внутрішній аудитор ISO 45001:2018

1. Обмежені ресурси:
внутрішні аудитори ISO 45001:2018 часто стикаються з проблемою обмежених ресурсів, включаючи час, бюджет і персонал. З кількома обов’язками може бути важко виділити достатні ресурси для проведення ретельних аудитів.

2. Стійкість до змін:
впровадження ISO 45001:2018 вимагає змін у процесах і процедурах в організації. Внутрішні аудитори можуть наштовхнутися на опір з боку працівників, які чинять опір змінам або неохоче впроваджують нові практики.

3. Недостатня обізнаність:
деякі співробітники можуть не повністю розуміти мету та переваги ISO 45001:2018, що може ускладнити їх співпрацю під час аудитів. Аудиторам важливо ефективно спілкуватися та навчати працівників щодо важливості систем управління гігієною та безпекою праці.

4. Складність документації:
стандарти ISO вимагають детальної документації для цілей відповідності. Внутрішнім аудиторам може бути важко проаналізувати велику кількість документації та забезпечити дотримання всіх вимог.

5. Слідкуйте за оновленнями:
Стандарти ISO регулярно оновлюються, що вимагає від внутрішніх аудиторів бути в курсі останніх редакцій і змін, щоб проводити точні оцінки.

6. Управління очікуваннями зацікавлених сторін.
Внутрішні аудитори повинні збалансувати очікування різних зацікавлених сторін, залучених до процесу аудиту, зберігаючи при цьому неупередженість і чесність під час своїх оцінок.

Активно вирішуючи ці проблеми, внутрішні аудитори ISO 45001:2018 можуть забезпечити успішне впровадження та підтримку ефективних систем управління охороною праці та безпекою в організаціях.

Висновок

Оволодіння роллю внутрішнього аудитора ISO 45001:2018 має важливе значення для організацій, які прагнуть підтримувати безпечне та здорове робоче середовище. Завдяки впровадженню ISO 45001:2018 компанії можуть ефективно керувати ризиками для здоров’я та безпеки на виробництві, зменшувати кількість нещасних випадків і травм, а також покращувати загальну продуктивність.

Як ми досліджували в цій статті, внутрішні аудитори відіграють вирішальну роль у забезпеченні відповідності стандартам ISO 45001:2018. До їхніх обов’язків входить планування та проведення аудитів, виявлення невідповідностей, надання рекомендацій щодо покращення та перевірка коригувальних дій. Щоб досягти успіху в цій ролі, внутрішні аудитори повинні володіти спеціальними навичками, такими як увага до деталей, комунікаційна майстерність, здібності до аналітичного мислення та чітке розуміння відповідних нормативних актів.

Проведення ефективних аудитів вимагає ретельного планування, підготовки контрольних списків аудиту або анкет, адаптованих до кожного відділу чи сфери, що перевіряється. Внутрішні аудитори повинні зберігати об’єктивність, будуючи стосунки зі співробітниками на всіх рівнях організації. Для них також важливо залишатися адаптивними під час аудитів, бути відкритими щодо різних точок зору чи підходів.

Незважаючи на свою важливість, освоєння ролі внутрішнього аудитора ISO 45001:2018 пов’язане з труднощами. Це може включати опір співробітників, які бояться наслідків або неправильно розуміють мету процесів аудиту. Крім того, дотримання нових нормативних вимог може бути складним, але необхідним для подальшого успіху.

Підсумовуючи,
щоб стати досвідченим внутрішнім аудитором ISO 45001:2018, потрібен час і відданість справі, але він дає численні переваги як в особистому, так і в професійному плані. Старанно виконуючи свої ключові обов’язки та володіючи необхідними навичками, викладеними в цій статті,
внутрішні аудитори можуть зробити значний внесок у створення безпечніших робочих місць, одночасно підтримуючи цілі організації.
Отже, якщо ви зацікавлені в покращенні стандартів безпеки на робочому місці за допомогою ефективних практик аудиту, подумайте про те, щоб взяти на себе корисну роль внутрішнього аудитора ISO 45001:2018 та пройти навчання в нашій Академії!