График

Внутрішній аудитор систем енергетичного менеджменту відповідно до вимог і положень міжнародних стандартів ISO 50001:2018 та ISO 19011:2018

25 - 26 июля 2024

Вартість - 3500 грн. (on-line) з ПДВ

Дводенний курс, що дає розуміння процесу аудиту та способів реалізації його справжнього потенціалу. Заснований на вимогах стандарту ISO 50001:2018 та Стандарту ISO19011.

Мета курсу – дати розуміння принципів і переваг енергоменеджменту та аудиту системи енергоменеджменту (СЕнМ). Що в свою чергу полегшить ідентифікацію енергетичних процесів в організації.

Курс зосереджується на забезпеченні правильного застосування прийнятих протоколів аудиту та надає учасникам навички, необхідні для планування та проведення внутрішніх аудитів. Він сприяє підвищенню ефективності аудиту та звітності, що допомагає підвищенню продуктивності системи.

Що ви будете вивчати?

Призначення системи енергоменеджменту

Переваги ISO 50001

Структура ISO 50001

Планування та підготовка

Проведення аудиту

Аудиторський звіт і подальші дії

Зареєструватися

Мета

Відправна точка для вивчення основ внутрішнього аудиту систем енергоменеджменту.

Після завершення учасники будуть добре розуміти:

 • Системи менеджменту та необхідність проведення аудитів
 • Короткий огляд мети, структури та використання ISO 50001, включаючи вимоги до ризик-орієнтованого мислення з точки зору аудиту
 • Створення програми внутрішнього аудиту
 • Планування, підготовка, проведення та звітування про внутрішні аудити
 • Перевірка коригувальних дій та вирішення складних аудиторських ситуацій

Аудиторія

Цей курс рекомендований для всіх, хто планує проводити внутрішні аудити/готується стати аудитором систем енергоменеджменту.

 • Керівники бізнесу
 • Головні інженери
 • Менеджери середньої та вищої ланки

Програма курсу

Тема 1: Зміна стандартів відповідно до тенденцій сучасного менеджменту.

Тема 2: Огляд вимог стандарту ISO 50001:2018.

 • Логіка побудови та структура Стандарту ISO 50001:2018.
 • Процесний підхід: система енергоменеджменту (СЕнМ) та її процеси; Послідовність управління системою процесів; взаємодія процесів з урахуванням ризиків у сфері СЕнМ.
 • Розуміння контексту організації.
 • Облік зацікавлених сторін.
 • Поняття лідерства та відповідальності в галузі СЕнМ.
 • Планування та управління ризиками в галузі СЕнМ.
 • Управління змінами в галузі СЕнМ.
 • Планування та управління людськими ресурсами, інфраструктурою та ресурсами для моніторингу та вимірювання.
 • Компетентність та обізнаність персоналу організації.
 • Знання організації.
 • Документована інформація. Практичні приклади.
 • Посилення контролю за процесами аутсорсингу.
 • Оцінювання результатів діяльності організації в галузі СЕнМ: процеси моніторингу, вимірювання, аналізу та оцінювання функціонування СЕнМ; особливості проведення внутрішніх аудитів СЕнМ; особливості проведення аналізу з боку керівництва. Практичні приклади.
 • Невідповідності та коригувальні дії.
 • Постійне поліпшення СЕнМ.

Тема 3: Стандарт ISO 19011:2018 “Керівництва з аудиту систем менеджменту”

 • Термінологія
 • Класифікація аудитів
 • Принципи проведення аудиту
 • Управління програмою аудиту
 • Психологічні аспекти аудиту
 • Ведення записів
 • Вступна та заключна наради
 • Компетентність аудиторів
 • Додаток А
 • Практичні завдання та приклади

Зареєструватись

Чому за кордоном заходи щодо енергозбереження та енергоефективності приносять результат, а у нас ні? Чому ми не можемо уникнути енергетичної залежності від зовнішніх постачальників енергоресурсів? Що має бути основою енергетичної ефективності?

Всі ці питання вже не перший рік хвилюють наші уми. Чому ж, все-таки, ми не досягаємо енергоефективності у нашому житті? А може, для початку необхідно зробити нашу діяльність з енергоефективності усвідомленою, регулярною та на науковій основі?

Постол Виктор Григорьевич

Ведущий специалист по сертификации

Европейский энергоменеджер ТПП, аудитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/ISO 45001, ISO 50001, с опытом проведения сертификационных аудитов в Украине и Грузии.