Курс ISO 14001

Система екологічного менеджменту згідно з міжнародним стандартом ISO 14001:2015

14 - 15 декабря 2023

Вартість - 2400 грн. (on-line). с НДС

Що таке ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ та в чому особливості стандарту ISO 14001:2015? Чи може цей стандарт допомогти нам у СКОРОЧЕННІ Втрат і оптимізації діяльності? Яка користь для підприємства від розробки та сертифікації системи екологічного менеджменту?

Що є основою системи та як проводити внутрішній аудит? Які особливості ПЛАНУВАННЯ та документування результатів аудиту? На що слід звернути увагу під час підготовки до сертифікації?

Запитань – більше, ніж відповідей. Все тому, що ми не завжди серйозно ставимося до цього поняття – ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. У нашому розумінні – це віртуальна субстанція та її (екології) на наш вік вистачить.

Дуже цікаво спостерігати, як назва «екологічний менеджмент» зазнає змін під час своєї еволюції. Наприклад, деякі зарубіжні автори визначають цю діяльність як «сукупність реакцій з боку компаній на екологічні проблеми при оцінці їхньої позиції щодо навколишнього середовища, розроблення та втілення політик та стратегії, спрямованих на покращення цієї позиції, що супроводжуються зміною систем управління, з метою забезпечення вдосконалення та ЕФЕКТИВНОГО управління».

Інші автори трактують екологічний менеджмент як «ЕКОЛОГІЧНО усвідомлене управління підприємством» і вказують, що «це частина загального МЕНЕДЖМЕНТУ, яка ЗАБЕЗПЕЧУЄ розробку, впровадження, виконання та дотримання екологічної політики». Є такі, які вважають, що менеджмент, орієнтований на навколишнє середовище, не повинен бути ні менеджментом навколишнього середовища, ні менеджментом підприємства, а може бути лише менеджментом відносин із навколишнім середовищем.

На думку
українських фахівців:

 •  «екологічний менеджмент — це екологічно БЕЗПЕЧНЕ управління сучасним виробництвом, при якому ДОСЯГНУЄТЬСЯ оптимальне співвідношення між екологічними та економічними показниками».
 • або, що «сферою та об’єктом екологічного менеджменту є взаємодія людини та природи».
 • є думка, що екологічний менеджмент є
  «Організацію охорони навколишнього середовища у всій її сукупності».

Як вам таке визначення системи екологічного менеджменту, «як системи управління ДІЯЛЬНІСТЮ підприємства (організації) у тих її формах, напрямках, сторонах і т.д., які прямо чи опосередковано ставляться до ВЗАЄМОВІДНОСЕННЯ підприємства з охороною навколишнього середовища»?

Визначень та інтерпретацій існує величезна кількість. Але, щоб керувати цим аспектом, необхідно однакове щодо нього ставлення. Саме тому й з’явилися стандарти серії 14 000.

У 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбувся саміт глав держав, присвячений СТІЙКОМУ розвитку людського суспільства і природи, на якому, зокрема, було прийнято Порядок денний на XXI століття. На саміті також було ВИЗНАЧЕНО, що екологічний менеджмент слід віднести до ключової домінанти стійкого розвитку і одночасно до вищих пріоритетів промислової діяльності та підприємництва.

У 1993 році на уругвайському раунді переговорів, присвячених Світовій торговій угоді, було ухвалено рішення про створення міжнародних стандартів з екологічного менеджменту. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) у своїх рамках організувала технічний комітет 207 (TC 207), який розпочав написання стандартів серії ISO 14000, у яких визначалися ПРИНЦИПИ функціонування систем екологічного менеджменту. У 1996 р. було випущено перший та основний стандарт ISO 14001 (остання версія 2015 р.).

1993 року власний стандарт екологічного менеджменту запровадив Європейський Союз: EMAS (схема еко-менеджменту та аудиту Європейського союзу). У 2000 році він був переглянутий, і, в частині вимог до системи екологічного менеджменту підприємств, став прямо посилатися на вимоги стандарту ISO 14001, водночас, пред’являючи до організацій низку ДОДАТКОВИХ вимог.


Так ось, відповідно до ISO 14000, система екологічного менеджменту — це частина загальної системи менеджменту, що включає організаційну структуру, планування діяльності, розподіл відповідальності, практичну роботу, а також процедури, процеси та ресурси для розробки, впровадження, оцінки досягнутих результатів реалізації та совР. екологічної політики, цілей та завдань.
Давайте разом розбиратися, що це таке СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, особливо з огляду на великі та серйозні зміни у національному Законодавстві, пов’язані з цими аспектами.
На ці та інші питання Ви отримаєте відповідь на нашому курсі, а також візьмете участь у низці практичних робіт та обговорень.

Курс призначений для:

 • керівників підрозділів
 • уповноважених за якістю
 • Внутрішніх аудиторів підприємства
 • учасників робочих груп щодо створення систем менеджменту

Вигоди:

 • знання та розуміння вимог стандартів
 • розуміння аспектів розробки та вдосконалення системи
 • отримання двох сертифікатів – спеціаліста та аудитора
Зареєструватись

У програмі курсу вивчення вимог та рекомендацій стандартів ISO 14001:2015 та ISO 19011:2018, теорія та практика створення та розвитку систем менеджменту, ризик менеджмент та процесний підхід.

Сахацький Ігор Іванович

Провідний спеціаліст із сертифікації

К.т.н, старший научный сотрудник, ведущий аудитор TUV SUD.
Звание «Почесний працівник Держспоживстандарту України»

Бортник Олена Володимирівна

Провідний спеціаліст із сертифікації

Магістр управління, провідний аудитор. Досвід проведення аудитів та тренінгів в Україні, Грузії, Азербайджані, Казахстані, Литві.