Курс ISO 14001

Внутрішній аудитор систем екологічного менеджменту відповідно до вимог і положень міжнародних стандартів ISO 14001:2015 та ISO 19011:2018

13 - 14 августа 2024

Вартість - 3000 грн. (on-line). з ПДВ

Що таке ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ і в чому особливості стандарту ISO 14001:2015? Чи може цей стандарт допомогти нам у скороченні втрат та оптимізації діяльності? Яка користь для підприємства від розробки та сертифікації системи екологічного менеджменту?

Що є основою системи та як проводити внутрішній аудит? Які особливості ПЛАНУВАННЯ та документування результатів аудиту? На що потрібно звернути увагу при підготовці до сертифікації?

Питань – більше, ніж відповідей. Усе тому, що ми не завжди серйозно ставимося до цього поняття – ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. У нашому розумінні – це віртуальна субстанція і її (екології) на наш вік вистачить.

Дуже цікаво спостерігати, як назва “екологічний менеджмент” зазнає змін під час своєї еволюції. Наприклад, деякі зарубіжні автори визначають цю діяльність як “сукупність реакцій з боку компаній на екологічні проблеми під час оцінювання їхньої позиції щодо довкілля, розроблення та втілення політик і стратегій, спрямованих на поліпшення цієї позиції, що супроводжуються зміною систем управління, з метою забезпечення удосконалення та ЕФЕКТИВНОГО управління”.

Інші автори трактують екологічний менеджмент як “ЕКОЛОГІЧНО усвідомлене управління підприємством” і вказують, що – “це частина загального МЕНЕДЖМЕНТУ, яка ЗАБЕЗПЕЧУЄ розробку, впровадження, виконання та дотримання екологічної політики”. Є такі, що вважають, що менеджмент, ОРІЄНТОВАННИЙ на довкілля, не повинен бути ані менеджментом довкілля, ані менеджментом підприємства, а може бути лише менеджментом відносин з навколишнім середовищем.

На думку українських фахівців:

  • “екологічний менеджмент – це екологічно БЕЗПЕЧНЕ управління сучасним виробництвом, за якого ДОСЯГАЄТЬСЯ оптимальне співвідношення між екологічними та економічними показниками”.
  • або, що “сферою та об’єктом екологічного менеджменту є ВЗАЄМОДІЯ людини і природи”.
  • є думка, що екологічний менеджмент являє собою “організацію охорони довкілля у всій його сукупності”.

Як вам таке визначення системи екологічного менеджменту, “як системи управління ДІЯЛЬНІСТЮ підприємства (організації) в тих її формах, напрямах, сторонах тощо, що прямо або побічно стосуються ВЗАЄМОДІЯННОСТІ підприємства з охороною довкілля”?

Визначень та інтерпретацій існує величезна кількість. Але, для того щоб КЕРУВАТИ цим аспектом, необхідне однакове до нього ставлення. Саме тому і з’явилися стандарти серії 14000.

Зареєструватися

У 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбувся саміт глав держав, присвячений СТАЛИМОМУ розвитку людського суспільства і природи, на якому, зокрема, було ухвалено Порядок денний на XXI століття. На саміті також було ВИЗНАЧЕНО, що екологічний менеджмент слід віднести до КЛЮЧОВОЇ домінанти СТАЛОГО РОЗВИТКУ та водночас до ВИЩИХ ПРІОРИТЕТІВ промислової діяльності і підприємництва.

У 1993 році на уругвайському раунді переговорів, присвячених Світовій торговельній угоді, було ПРИЙНЯТО рішення про створення міжнародних СТАНДАРТІВ з екологічного менеджменту. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) у своїх рамках організувала технічний комітет 207 (TC 207), що приступив до написання стандартів серії ISO 14000, у яких визначалися ПРИНЦИПИ функціонування систем екологічного менеджменту. У 1996 р. було випущено перший і основний стандарт ISO 14001 (остання версія 2015 р.).

У 1993 році власний стандарт екологічного менеджменту запровадив Європейський союз: EMAS (схема еко-менеджменту та аудиту Європейського союзу). У 2000 році він був переглянутий, і, в частині вимог до системи екологічного менеджменту підприємств, став прямо посилатися на вимоги стандарту ISO 14001, водночас, пред’являючи до організацій низку ДОПОЛНИТЕЛЬНИХ вимог.

Так от, відповідно до ISO 14000, система екологічного менеджменту – це частина загальної системи менеджменту, ЩО ВМІСТКУЄ організаційну структуру, планування діяльності, розподіл відповідальності, практичну роботу, а також процедури, процеси та ресурси для розроблення, впровадження, оцінювання досягнутих результатів РЕАЛІЗАЦІЇ та УДОВЕРШЕНСТВУВАННЯ екологічної політики, цілей і завдань.

Давайте разом розбиратися, що ж це таке СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, особливо з огляду на великі та серйозні зміни в національному Законодавстві, пов’язані з цими аспектами.

На ці та інші питання Ви отримаєте відповідь на нашому курсі, а також візьмете участь у низці практичних робіт та обговорень.

Курс призначений для:

  • керівників підрозділів
  • уповноважених з якості
  • внутрішніх аудиторів підприємства
  • учасників робочих груп зі створення систем менеджменту

Вигоди:

  • знання та розуміння вимог стандартів
  • розуміння аспектів розроблення та вдосконалення системи
  • отримання двох сертифікатів – фахівця та аудитора
Зареєструватись

У програмі курсу вивчення вимог і рекомендацій стандартів ISO 14001:2015 та ISO 19011:2018, теорія і практика створення та розвитку систем менеджменту, ризик менеджмент і процесний підхід.

Сахацкий Игорь Иванович

Ведущий специалист по сертификации

К.т.н, старший научный сотрудник, ведущий аудитор TUV SUD.
Звание «Почесний працівник Держспоживстандарту України»