ISO 10013:2021 – Настанови щодо документованої інформації

09.03.2021 опубліковано нову редакцію стандарту ISO 10013:2021 «Quality management systems — Guidance for documented information» (Системи управління якістю. Настанови щодо документованої інформації.)

Стандарт дає вказівки щодо розробки та ведення документованої інформації, необхідної для підтримки ефективної системи управління якістю, з урахуванням специфічних потреб організації. Цей документ також може бути використаний для підтримки інших систем управління, наприклад екологічної системи або системи управління охороною праці.  Стандарт буде корисний для тих, хто впроваджує системи управління на відповідність міжнародним стандартам ISO.

Стандарт розроблено підкомітетом SC 3 Технічного Комітету ISO/TC 176 на досягнення Цілей сталого розвитку ООН №8 (Гідна робота та економічне зростання) та №9 (Індустріалізація, інновації та інфраструктура).

Структура стандарту включає:

1.Сфера застосування.
2. Нормативні посилання.
3. Терміни та визначення.
4. Документована інформація.
4.1 Загальні положення.
4.1.1 Структура.
4.1.2 Визначення.
4.1.3 Зміст.
4.1.4 Мета.
4.1.5 Вигоди.
4.2 Документована інформація,  яку необхідно підтримувати.
4.1.2 Сфера застосування системи управління якістю.
4.1.3 Політика у сфері якості.
4.1.4 Цілі у сфері якості.
4.1.5 Інформація, яку організація визначила необхідною для підтримки функціонування системи управління якістю та її процесів.
4.3 Документована інформація, яку необхідно зберігати.
5. Створення та актуалізація.
5.1. Впровадження.
5.1.1 Загальні положення.
5.1.2 Використання посилань.
5.1.3 Відповідальність за створення документованої інформації.
5.1.4 Ідентифікації та опис.
5.1.5 Формат та носій.
5.1.6 Перегляд та затвердження.
5.2 Контроль документованої інформації.
5.2.1 Доступність.
5.2.2 Захист.
5.2.3 Розповсюдження, доступ, відновлення та використання.
5.2.4 Захист та зберігання.
5.2.5 Актуалізація документованої інформації та контроль змін.
5.2.6 Утримування та розміщення.
Додаток А. Зразки структури.

З структурою стандарту можливо ознайомитись за посиланням