Стандарти ISO серії 9000

Менеджмент качества ISO 9000

Всі, безперечно, чули про стандарт ISO 9001, але мало хто акцентує свою увагу на інших стандартах серії 9000. Фраза «Сімейство ISO 9000» або «Серія ISO 9000» належить до групи стандартів управління якістю.

Стандарти ISO серії 9000 – це стандарти, які були розроблені з метою забезпечення ефективного функціонування систем управління якістю для організацій будь-яких типів, розмірів та видів діяльності. Ця серія стандартів не відноситься до будь-якої галузі та є універсальною для всіх компаній.

Серія ISO 9000 була створена Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) як міжнародні вимоги та рекомендації для систем управління якістю. Спочатку була прийнята перша група стандартів (ISO 8402, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004) та введена в дію у 1987 році. Далі було кілька переглядів і у 2015 році вийшли актуальні на сьогоднішній день версії стандартів ISO 9000:2015 та ISO 9001:2015, а у 2018 році – ISO 9004:2018 та ISO 19011:2018.

Зазначимо, що також є стандарт ISO 9002:2016. Цей стандарт останній раз переглядався і був підтверджений у 2020 році. Таким чином, ця версія зберігає свою актуальність.

Про все по порядку:

ISO 9000:2015 «Системи управління якістю. Основні положення та словник» – включає терміни та визначення, які застосовуються до систем управління якістю.

ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» – встановлює вимоги до системи управління якістю. Всі вимоги є спільними та призначені для застосування в будь-якій організації, незалежно від її типу чи розміру, а також виду продукції та послуг, які вона випускає чи надає.

ISO/TS 9002: 2016 «Системи управління якістю. Посібник із застосування ISO 9001:2015» – містить керівні вказівки щодо застосування вимог ISO 9001:2015, включаючи приклади. Корисний як на стадії підготовки системи управління якістю до сертифікації, так і для подальшого розвитку.

ISO 9004:2018 Менеджмент якості. Якість організації. Посібник із досягнення стійкого успіху організації» – містить керівні принципи підвищення можливості організації домагатися стійкого успіху у вигляді оцінки та підвищення ефективності. Корисний для вже сертифікованих організацій, які прагнуть досягти найкращих результатів, не обмежуючись базовими вимогами.

Також є супутні стандарти, які підтримують серію стандартів ISO 9000.

До них відносяться стандарти ISO серії 10000 – ці стандарти також періодично оновлюються та спрямовані на покращення/розвиток різних аспектів системи менеджменту якості. Наприклад, ISO 19011:2018 «Посібник з аудиту систем менеджменту» – містить принципи аудиту, описи управління програмою аудиту та проведення аудитів систем менеджменту, а також посібник з оцінки компетентності осіб, які беруть участь у процесі аудиту.

Впроваджуючи у себе вимоги та застосовуючи рекомендації стандартів ISO серії 9000, засновані на найкращих світових практиках провідних організацій – компанії забезпечують собі постійний розвиток, підвищують можливість досягнення поставленої мети, задовольняють та передбачають вимоги споживачів.

Менеджмент качества ISO 9000

Академія TMS проводить навчання, на яких Ви дізнаєтеся про стандарти серії ISO 9000 та додаткові стандарти ISO серії 10000. Обговоріть особливості документування процесів та вимог стандарту, застосування ризик-менеджменту та логіку розробки та розвитку системи менеджменту. Ви вивчите стандарт ISO 19011:2018 на основі низки практичних завдань та прикладів, обговоріть можливі невідповідності, причини та коригувальні дії, необхідні для усунення цих невідповідностей. Важливим фактором є можливість поставити запитання спеціалістам із багаторічним досвідом та поспілкуватися з представниками різних підприємств під час навчання.

Читайте також:

  1. Ризик-орієнтоване мислення у стандарті ISO 9001:2015
  2. Навіщо сертифікувати підприємства ISO 9001?
  3. Яких питань чекати під час сертифікаційного аудиту за ISO 9001:2015?
  4. Як отримати ISO 9001 сертифікат?
  5. Сім принципів управління якістю.