Управління ризиками для повсякденної роботи

Сьогодні хочу поговорити про те, як зробити керування ризиками частиною повсякденної роботи.

На мою думку, це основний елемент успішності або не успішності впровадження ризик менеджменту в компанії. Якщо персонал ставитиметься до управління ризиками як до якогось неминучого злу, то природно, ні про яку культуру управління ризиками не може бути й мови.

На своїх курсах я завжди наводжу такий приклад: з багатьох досліджень щодо того, чому ми не використовуємо ризик менеджменту у нашій повсякденній діяльності. Дуже часто люди, не тільки в нас, а в усьому світі кажуть, що немає часу на це. Тоді я запитую: Скажіть, а чи є час подивитися ліворуч/праворуч, переходячи дорогу? А чи є час подивитися на термін придатності товарів, купуючи їх? Звісно є. Чому тоді не вистачає часу в інших випадках використовувати ризик управління? Відповідь найчастіше звучить такою «Так це ж наше життя». У цьому полягає головна причина. Тобто інструменти, методики та правила, за якими нам пропонують використовувати та враховувати ризики, у повсякденній діяльності не є частиною нашої повсякденної роботи.

Основне наше завдання – зробити це елементом повсякденної діяльності. Т. е ризики повинні бути частиною Бізнес-процесів, які ми здійснюємо постійно у нашій роботі.

Але процесів величезна кількість. З чого починати?

Звичайно, необхідно починати з глобальних процесів, а саме таких як:

 • стратегічне планування,
 • бюджетування,
 • Оцінка ефективності діяльності.

І сьогодні я хочу зупинитись на цих процесах.

Яким чином враховувати ризики у цих аспектах діяльності.

Практична інтеграція елементів управління ризиками у бізнес-плануванні може здійснюватися в такий спосіб.

Перше. Необхідно задокументувати ризик-апетит до різних типів ризиків.

Тобто наше ставлення до ризиків, що ми можемо собі дозволити у існуючих нормативних документах на рівні правління, ради директорів тощо. Скільки ми можемо собі дозволити програти тендерів, скільки ми можемо собі дозволити випустити не відповідну продукцію, який допустимий обсяг інвестицій або який NPV проекту, тобто, скільки ми можемо собі дозволити будь-яких відхилень у ключових аспектах діяльності.

Друге. Що потрібно зробити на цьому рівні?

 • Необхідно визначити основні ризики цих основних бізнес-процесів та оцінити їх вплив на наші стратегічні плани, бюджети розвитку.
 • Використовувати імітаційне моделювання для визначення цільових параметрів стратегії або бізнес-плану з урахуванням ризиків.
 • Використовувати імітаційне моделювання або сценарні аналізи для визначення цільових параметрів бюджету.
 • Необхідно інтегрувати аналіз ризиків до управлінських інвестиційних проектних та інших матеріальних бізнес-рішень.
 • Визначаємо, що ми можемо собі дозволити, основні ризики та оцінки їхнього впливу на стратегічні плани та бюджети.
 • Використовуємо імітаційне моделювання для розуміння ймовірності досягнення цих стратегічних планів та бюджетів.
 • Інтегруємо аналіз ризиків в управлінські інвестиційні, проектні та будь-які інші матеріальні бізнес-рішення.

Це є основні кроки. Тепер коротко про інтеграцію щодо кожного з них.

Інтеграція у стратегічне планування.

Неодноразово в наших статтях ми обговорювали питання ймовірності «не упущення» важливих аспектів щодо ризиків у стратегічному плануванні.

Всі, хто читає наш блог або проходив курси знає, що ймовірність нуль.

Тому облік ризиків та взагалі аналіз діяльності необхідно починати саме з розуміння факторів безперервності у бізнесі. Іншими словами, треба розуміти, що важлива не подія, а важливий ресурс.

Першим кроком необхідно визначити ключові ресурси бізнесу, переривання доступу до яких може зупинити ваш бізнес або переривати його критично.

Про це ми розповідаємо у своїх презентаціях та навчальних курсах.

Другий крок. На мою думку, стратегічне планування є критичним процесом, тому що пов’язане з величезною невизначеністю. Оскільки це часто пов’язане з тривалим інтервалом планування 3-5 років. Природно, це висока невизначеність. І для розуміння її потрібний детальний аналіз, детальне опрацювання факторів, які можуть вплинути на прийняття тих чи інших рішень.

Ці фактори можуть бути пов’язані з особливостями:

 • ринків, на які ми хочемо виходити,
 • сприйняття нових продуктів, які ми хочемо виробляти,
 • ризиками та небезпеками у кваліфікації персоналу, які для цього необхідні.
 • обладнання, яке використовується для виробництва.

Зрозуміло що з розробці стратегії починати треба з умов безперервності і потім ідентифікація критично важливих ризиків, за необхідності. Зрозуміло, що нічого нового глобального я не розповідаю, але наголос на тому, що треба починати з визначення цих критично важливих ресурсів та впливу їх на критично важливі бізнес-процеси. Я вважаю, що це важливо і дуже часто не застосовують і не враховують.

Бюджетування.

Що тут важливо і які аспекти, на мою думку, є критичними.

Перше, це розгляд показників бюджету, які знаходяться під ризиком і розгляд їх не як точкові значення, а як діапазони.

Якщо до критично важливих показників належать експортно-імпортні операції. Природно ризик зміни курсу валюти. Ціна продукції або послуги, що виробляється. Чи буде вона схильна через це волатильність? Необхідно враховувати обсяг продажу. Також враховувати можливий діапазон рівня заробітної плати тощо.

Тобто, необхідно визначити критично важливі показники бюджету, розглянути їх під впливом ризику на досягнення ключових показників, цільових значень та визначити ймовірність досягнення.

Впровадження у процеси прийняття рішень

Які тут важливі аспекти та на що насамперед рекомендується звернути увагу.

Перше. Врахування ризиків в інвестиційних рішеннях.

Для початку, при ухваленні цих рішень необхідно трохи змінити культуру проведення цих заходів, культуру процесу ухвалення рішень.

Досить просто включення розділу, який називатиметься ризики, пов’язані з передбачуваним рішенням та заходи щодо їх управління.

До речі, як це важливо. На наших курсах я наводжу такий приклад, є 7 стартапів та 5 інвесторів. Завдання від стартапів протягом трьох хвилин без будь-яких презентацій усно переконати інвестора у привабливості вашої ідеї.

Як ці презентації здійснювалися. Частина людей виходять і розповідають про свою ідею. При цьому нічого не говорячи про ризики. Яка поведінка інвесторів на це? Якщо ми нічого не говоримо про ризики, їх за нас починають додумувати. Це абсолютно протилежний підхід до того, як нас навчали в інституті. Менше кажіть. Якщо комусь потрібно, то у вас запитають. У житті зовсім не так. Ніхто, ні про що у вас не питатиме.

Якщо ви нічого не згадали про ризики та якісь небезпеки, то за вас про це «додумуватимуть» і це буде не на вашу користь. Те саме відбувалося і в даному прикладі, коли ці ризики починали обговорюватися інвесторами після того, як людина йшла зі сцени і приваблива цікава пропозиція перетворювалася на якусь страшилку. Природно, ця ідея не приймалася. Варіант, коли доповідач виходить і розповідає про свою ідею, при цьому згадуючи певні ризики та погрози.

Що при цьому відбувається, яка реакція інвесторів на це? Рішення не ухвалювалося. Чому?

Тому що, якщо ми нічого не говоримо про те, що з цим робити. За замовчуванням ці перераховані ризики приймаються як критичні. І інвестор каже: Дякую, що ви нас попередили, всього доброго, до побачення. Тому обов’язково презентуючи свої рішення, це стосується не тільки бізнесу, (членів сім’ї та підлеглих, керівництва тощо) обов’язково необхідно вказувати загрози та небезпеки та можливості їх вирішення.

Далі оцінка ризиків пов’язаних із поведінкою конкурентів на ринку чи персоналу.

Чому це важливо особливо у сьогоднішніх умовах. Чи потрібно чи не потрібно розглядати ризик еміграції персоналу до Європи чи інших країн? Звичайно, потрібно. Враховувати, що з цим робити, навчати самим або укладати договори з навчальними організаціями тощо. Із конкурентами. Як часто ви аналізували можливу поведінку конкурентів, можливий перетин їх з вашим бізнесом. Звичайно ж, необхідно враховувати ризики при ухваленні фінансових рішень, ліквідності та кредитних ризиків тощо.

Та й операційні рішення. Скажіть, як часто ви розглядаєте та враховуєте ризики під час планування аутсорсингової діяльності? Як часто ви розглядаєте ризики під час планування ремонтних робіт, при розгляді ланцюжка поставок, виробничих рішень? У всіх цих аспектах можна і потрібно враховувати ризики. Особливо ті, про які йшлося вище: ремонтні роботи, аутсорсинг, інвентаризація.

Тому в цих процесах можна і потрібно враховувати ризики. Про які я сьогодні згадав, а саме стратегічне планування, бюджетування та облік ризиків процесу ухвалення рішень такі як:

 • інвестиції
 • конкуренти
 • персонал
 • фінанси
 • операційна діяльність

Що ви думаєте з цього приводу? На цьому у мене все дякую всім і до нових зустрічей.