ВІДОМІ ТА НЕВІДОМІ РИЗИКИ

Зміни, що відбуваються як у національній, так і у світовій економіці на сучасному етапі, створюють високий ризиковий фон для будь-якої економічної діяльності. На даний момент будь-який бізнес – це прийняття рішень, пов’язаних з ідентифікацією невизначеності у ситуації неминучого вибору, в процесі якого виникає необхідність якісно та кількісно оцінити ймовірність досягнення передбачуваного результату. Не треба говорити професіоналам про важливість управління ризиками – будь-який бізнес матиме ризики, якими потрібно керувати. Найбільший розвиток культури управління ризиками через специфіку діяльності у фінансовому секторі. На підприємствах реального сектора культура управління ризиками тільки починає свій розвиток, в основному це стосується динамічних та суворо регульованих галузей.

Коли справа доходить до управління ризиками, керівництву будь-якої організації потрібно турбуватися про дві речі:

1. Як керувати поточними проблемами, пов’язаними з ризиком;

 2. Як запобігти виникненню подібних проблем у майбутньому.

Розвиваючи культуру управління ризиками у своїй організації сучасним керівникам важливо пам’ятати у тому, що це підприємства стикаються з ризиками, усе, що ми робимо, пов’язані з ризиком. Ми не можемо повністю усунути ризики, але ми можемо збільшити ймовірність благополучного результату, реалізувати потенційні можливості, а також зменшити шкоду, що виникає внаслідок несприятливих подій.

Останнім часом стало очевидним, що організаціям потрібна система управління ризиками, яка може допомогти їм впоратися з багатьма різноплановими та несподіваними викликами, з якими вони стикаються в процесі ведення бізнесу. Але щоб чимось керувати, його потрібно ідентифікувати та вивчити, тобто зробити відомим. Існує чотири категорії популярності ризиків «відомі відомі», «відомі невідомі», «невідомі відомі» та «невідомі невідомі».

Поняття відомих і невідомих ввів у масовий обіг Дональд Рамсфелд у 2002 році, але воно використовувалося в академічних та філософських колах набагато раніше. Концепція наочно демонструється у методиці «Вікно Джохарі», концепції, висунутої двома психоаналітиками Джозефом Ліфтом (1916—2014) та Харрінгтоном Інхамом (1914—1995) у 1955 році. Ці чотири категорії мають вирішальне значення для осіб, які приймають рішення та здійснюють управління процесами, особливо коли йдеться про аналіз ризиків. На перший погляд, самі назви категорій можуть здатися безглуздими, але це блискучий спосіб оцінки ризиків. Давайте розглянемо кожну з них окремо.

Відомі відомі.

«Відомі відомі» ризики — це невизначеність, про яку ми знаємо, і ми також знаємо, наскільки вони великі. Наприклад: «Аналіз ринку показав, що вихід ринку нового конкурента може призвести до втрати 10% наших клієнтів». Організація знає, що ризик існує і може визначити його кількісно, ​​про нього багато інформації. Іншими словами, це ризики, якими найпростіше управляти, тому що є вся необхідна інформація.

Для управління «відомими відомими» ризиками досить просто переконатися, що організація готова до очікуваного впливу, опрацювати заходи щодо управління даними ризиками та постійно відстежувати критичні показники. Ця категорія є найлегше керованою.

Відомі невідомі

«Відомі невідомі» — це ризики, про які організація знає, але не знає про розмір та вплив ризику. Організація може знати, що існує ймовірність того, що зміни в законодавстві країни-транзитера може вплинути на ділові операції, але відсутність точних даних про те, коли і в якому обсязі пройдуть зміни і як вони вплинуть на логістичні витрати конкретної продукції, ускладнює складання довгострокових планів . Це може бути просто додатковий контроль, який ледве вплине на роботу, або це може бути підвищення мит або квотування обсягів транзиту, які можуть значно знизити ділові операції. Планування управлінням невизначеностями із категорії «відомих невідомих» складно, але не неможливо.

Щоб керувати «відомими невідомими» невизначеностями (ризиками), необхідно мати перелік найімовірніших результатів, у тому числі скласти план реагування і бути готовим перейти нею. Потрібно зібрати якнайбільше достовірної інформації та для перетворення «відомих невідомих» на «відомі відомі». Наприклад, наявність фахівця або незалежного консультанта допоможе правильно визначити найбільш ймовірні результати, з якими ви можете зіткнутися, і дозволить вам спланувати, які дії необхідні ефективного управління бізнесом.

Невідомі невідомі

«Невідомі невідомі» є найнебезпечнішими видами ризиків. Це ризики, про які навіть не знають, чого вони про них не знають. Небезпека тут у тому, що оскільки організація не знає про існування ризику, вона не може ним управляти, а це може призвести до катастрофи. Щоб пом’якшити ці загрози, раціонально знайти рішення, які можна порівняти з вимогами, що визначають діяльність, забезпечуючи плавне управління змінами.

Невідомі відомі

«Невідомі відомі» ризики дуже рідкісні — це невизначеність, про яку організація знає, але недооцінює чи навпаки, переоцінює їх, навмисно чи ненавмисно. Підступність цієї категорії ризиків у тому, що недооцінена загроза спричиняє позапланові витрати та авральне відволікання ресурсів на реагування. У свою чергу, переоцінена загроза призводить до неефективного «заморожування» ресурсів, це те, про що говорять: палити з гармати по горобцях. «Невідомі відомі» неприйнятні з погляду управління ризиками – якщо існує невизначеність, вона має бути максимально вивчена та проаналізована. У організації має бути набір рішень, який дозволить їй системно вимірювати ефективність засобів контролю та аналізу контексту, якості прийнятих рішень, а також переконання в отриманні актуальної та максимально повної інформації. Тобто знову ж таки, максимально використовуючи методи кількісного та якісного аналізу невизначеностей, перевести їх у категорію відомих.

Таким чином, система управління ризиками в організації повинна враховувати всі категорії популярності невизначеності. Вона має забезпечити постійний моніторинг усіх «відомих відомих», подальше вивчення всіх «відомих невідомих», переконається у відсутності «невідомих відомих», проведення регулярного аналізу, щоб переконатися, що «невідомих невідомих» не виникло.

С. Фомін