Впроваджуємо новий стандарт системи енергетичного менеджменту

Як повинен висвітлюватись базис згідно з новим стандартом системи енергетичного менеджменту?


Під час підготовки документації організація, яка використовує елементи системи енергетичного менеджменту, визначає, як і як досягатиметься результат. Створюючи прогнозовану модель споживання, необхідно якомога детальніше використовувати напрацьовану базу даних у зв’язку з технологічними процесами. Для досягнення енергетичної результативності в цілому, і кожного процесу окремо, необхідно визначити точки контролю, підібрати методи та способи моніторингу, адаптовані під безпосередній процес та мову зрозумілу для обслуговуючого персоналу.


Для усвідомлення загального рівня ефективності впровадження заходів необхідно окреслити енергоємність організації та розкласти по всіх енергопотоках. Важливо враховувати всі види енергії, починаючи з покупних, власного виробництва та відновлюваних.
При проведенні енергетичного аналізу ми не завжди звертаємо увагу на витрати, попередньо не усвідомивши, наскільки ефективно виконувати ту чи іншу дію в економії енергетичних ресурсів.


При побудові моніторингу базових показників визначаємо можливі значні споживання кількісному вираженні. Також необхідно визначити потенціал щодо ефективності впровадження заходів.


Необхідно правильно підійти до моніторингу та ведення аналізу ключових показників ефективності. При реалізації заходів у цьому напрямі мотивація персоналу є невід’ємною частиною. Для якісного моніторингу можна визначити винагороду за різницею між базовим показником, фактичним та запланованим, після чого необхідно провести аналіз результатів. Таким чином, при зниженні витрат енергії кожен отримує справедливу винагороду за свої зусилля. Це стає реальністю, коли налагоджено облік та контроль споживання, і можна оцінити внесок співробітника по досягненню в загальну результативність, та визначити ризик невиконання мети у сьогоденні та майбутньому. Мотивація щодо різних категорій персоналу повинна враховувати їх потреби, що відрізняються.


Моніторинг та контроль енергоспоживання є динамічним процесом та одним із пріоритетів модернізації виробництва в організації.

В.Г. Постол