Як розробити інтегровану систему управління?

На сегодняшний день вопрос внедрения интегрированной системы менеджмента (ИСМ) становится все более актуальным для компаний, которые сталкиваются с серьезной конкуренцией, особенно на международном рынке.

После того, как Вы приняли решение, что Вашей компании необходимо соответствовать требованиям одновременно нескольких стандартов и, соответственно, внедрить интегрированную систему менеджмента, перед Вами становится следующий вопрос: как эту систему разработать?

Як розробити інтегровану систему управління?

Існує два підходи до розробки такої системи.

1 варіант – якщо у вас вже впроваджено систему менеджменту якості (ISO 9001, в її актуальній редакції 2015 року) і Ви послідовно інтегруєте до неї інші системи;

2 варіант – «з нуля», коли Ви спочатку створюєте та впроваджуєте систему на відповідність вибраних Вами стандартів на системи менеджменту.

При створенні ІСМ стандарт ISO 9001 являє собою організаційно-методичну основу, який орієнтований на реалізацію стратегії сталого розвитку організації в цілому. Це пояснюється тим, що базові поняття та принципи, які сформульовані в даному стандарті, найбільшою мірою відповідають поняттям та принципам загального менеджменту. p align=”justify”> Особливу значимість являє собою системний підхід, закладений в ISO 9001, який дозволяє розглядати всі процеси, що проходять в організації як єдине ціле.

Для створення інтегрованих систем менеджменту найчастіше використовуються такі стандарти, які Ви вибираєте залежно від Ваших потреб та цілей:

ISO 9001:2015 (менеджмент якості);
ISO 14001:2016 (екологічний менеджмент);
ISO 31000:2018 (менеджмент ризиків);
ISO 45001:2018 (менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці);
ISO 50001:2018 (енергетичний менеджмент);
ISO 22000:2018 (менеджмент у галузі безпеки харчової продукції);
та інші.

Актуальні версії міжнародних стандартів на системи управління інтегруються без проблем завдяки високорівневій структурі Annex SL. Такі стандарти мають аналогічну структуру, що значно полегшує виявлення загальних процесів. Зрозуміла мова написання стандартів також полегшує їх використання. Такий підхід є ідеальним рішенням для реалізації кількох систем управління всередині однієї організації.

Як розробити інтегровану систему управління?

Загалом можна визначити наступний порядок розробки ІСМ:
1) ухвалення рішення про необхідність розробки інтегрованої системи менеджменту;
2) створення робочої групи;
3) визначення стандартів, з урахуванням яких розроблятиметься система;
4) визначення сфери дії ІСМ;
5) розробка структури ІСМ;
6) розробка документації;
7) навчання персоналу;
8) впровадження та забезпечення функціонування ІСМ;
9) підготовка до сертифікації інтегрованої системи управління. Якщо Ви тільки починаєте шлях розробки, впровадження та сертифікації інтегрованої системи менеджменту – ми Вам допоможемо!

Академія TMS проводить навчання для фахівців з інтегрованих систем управління (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 та інші). Програма курсу включає вивчення вимог стандартів, принципи інтеграції, вдосконалення та проведення аудиту. Також Ви вивчите стандарт ISO 19011:2018 на основі низки практичних завдань та прикладів, обговоріть можливі невідповідності, причини та коригувальні дії, необхідні для усунення цих невідповідностей. Важливим фактором є можливість поставити запитання спеціалістам із багаторічним досвідом та поспілкуватися з представниками різних підприємств під час навчання. Навчання можуть проводитися як у групах, так і індивідуально за комбінаціями стандартів, що Вас цікавлять, в рамках Вашої інтегрованої системи менеджменту.

Читайте також:

  • ЩО ТАКЕ ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ?
  • СІМ ПРИНЦИПІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ У ВИМОГАХ ISO 9001
  • РИЗИК-ОРІЄНТУВАНЕ МИСЛЕННЯ У СТАНДАРТІ ISO 9001:2015
  • УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ГРАФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ СИМУЛЯЦІЙ МОНТЕ-КАРЛО
  • НОВИЙ РІВЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИРОБНИЧИМИ АКТИВАМИ: ІНСТРУМЕНТИ, МЕТОДИ, ПІДХОДИ