Навіщо сертифікувати підприємства на відповідність ISO 45001?

Якщо Ви ще не знаєте, що таке ISO 45001, обов’язково почуєте в найближчому майбутньому! Сертифікація підприємства на відповідність ISO 45001 – це ще один крок до забезпечення безпеки працівників на робочих місцях.

Зачем сертифицировать предприятия на соответствие ISO 45001?

У світі постійно трапляються нещасні випадки, впливи на здоров’я та інциденти на роботі, які призводять до загибелі людей, професійних захворювань чи травм, пов’язаних із виробничою діяльністю. Для запобігання цим ситуаціям, з метою турботи про персонал та зацікавлених сторін і був розроблений ISO 45001.
ISO 45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги з посібником із застосування» – це абсолютно новий з погляду його змісту та підходів стандарт, який замінив OHSAS 18001. Він став одним із найочікуваніших стандартів у світі та покликаний значно підвищити рівень безпеки на робочому місці.
У березні 2021 року закінчиться перехідний період та ISO 45001 повністю замінить OHSAS 18001.
Впроваджуючи цей стандарт, компанія бере на себе відповідальність щодо забезпечення безпечних умов праці та робить все можливе для запобігання негативним впливам на людину (своїх працівників та тих, на кого впливає діяльність організації – відвідувачів, підрядників та інші зацікавлені сторони).

Зачем сертифицировать предприятия на соответствие ISO 45001

Деякі вимоги OHSAS 18001 збереглися у новому стандарті. Величезною перевагою ISO 45001 є його структура високого рівня (HLS), що включає терміни, визначення, заголовки та текст, загальні всім стандартів систем управління, що спрощує інтеграцію при впровадженні кількох систем управління. Якщо Ви вже знайомі із загальною структурою, то більшість ISO 45001 здасться знайомою і Вам просто потрібно буде заповнити «пробіли» в системі. Наприклад, з такими стандартами як: ISO 9001 (Менеджмент якості), ISO 14001 (Екологічний менеджмент) та інші. Якщо Ви тільки починаєте перехід з OHSAS 18001, розробку системи охорони здоров’я та безпеки праці за ISO 45001 або хочете впровадити її у вже існуючу систему, все може бути трохи складніше, тому ми пропонуємо Вам пройти навчання, де Ви детально ознайомитеся з вимогами стандарту ISO 45001 :2018, обговоріть особливості документування процесів, застосування ризик-менеджменту, логіки розробки та розвитку системи.
Основою стандарту є оцінка ризиків та можливостей та планування відповідних дій. Стандарт охоплює низку вимог до операційної діяльності, а також аналізу та запобігання можливим аварійним ситуаціям та нещасним випадкам. Особливе значення та увага приділяється здоров’ю працівників, включаючи фізичні та психологічні фактори, відсутність дискримінації та можливості відстоювати свої права.
Сертифікація підприємства на відповідність ISO 45001 системи необхідна для підтвердження та демонстрації співробітникам, клієнтам, інвесторам та іншим заінтересованим сторонам, що Ви створили безпечне середовище у Вашій організації, домоглися покращення умов праці, що в сукупності дозволить Вам:

  • скоротити до мінімуму ймовірність нещасних випадків,
  • продемонструвати дотримання всіх законодавчих та нормативних вимог,
  • підвищити продуктивність праці за рахунок зниження часу простоїв, скоротити витрати на страхування,
  • залучити нових клієнтів за рахунок прихильності до охорони праці та забезпечення безпеки

Це тільки очевидні переваги і все це для досягнення ваших стратегічних цілей!

Читайте також:

  1. ЩО ТАКЕ ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ?
  2. ЯК РОЗРОБИТИ ІНТЕГРОВАНУ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ?
  3. ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
  4. НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ