Переваги впровадження інтегрованої системи управління

Ви вирішили розробити та впровадити інтегровану систему менеджменту. Перше питання, яке виникає: «Яку користь принесе така система?». Переваг багато, давайте все по порядку!

Інтегрована система управління (ІСМ) може принести колосальну користь Вашій організації завдяки оптимізації управління, економії часу та підвищення ефективності за рахунок забезпечення узгодженості та структурування дій усередині компанії.

Інтегрована система дає чітке та одноманітне уявлення про Вашу організацію, у тому числі, про всі процеси, їх вплив один на одного та пов’язані з ними ризики. Ефективність досягається за рахунок меншого дублювання, завдяки чому легше впроваджувати нові системи в майбутньому. Впровадження ІСМ дозволяє не лише «покрити» всі потреби компанії (у тому числі з погляду її екологічності, гарантії безпеки праці тощо), а й спростити її за рахунок зниження витрат на створення на основі єдиних вимог.

Перелічимо основні переваги інтегрованої системи менеджменту:

1. Підвищення продуктивності.

ІСМ позитивно впливає на компоненти системи менеджменту та її результати, такі як покращення якості, безпеки, ризиків та продуктивності. Зазначимо також підвищення ступеня адаптації до змінних умов.

2. Усунення надмірності.

Актуальні версії стандартів легко інтегруються завдяки високорівневій структурі Annex SL. Такі стандарти мають аналогічну структуру, що значно полегшує виявлення загальних процесів. Наприклад, Ви можете розробити єдині процеси навчання, контролю документації, аналізу з боку керівництва, внутрішнього аудиту чи поліпшень. Також покращується інтеграція процесів шляхом впровадження процесного підходу.

3. Підзвітність.

При інтеграції кількох систем значно скорочується кількість звітної документації та покращується організація документообігу завдяки встановленню узгоджених цілей, оптимізації процесів та ресурсів.

4. Забезпечення узгодженості

ІСМ забезпечує узгодженість дій при взаємодії процесів, що дає можливість оперативно та якісно вирішувати завдання та проблеми, що виникають у процесі управління, що суттєво підвищує ефективність роботи компанії.

5. Зменшення бюрократії

Скорочення бюрократії відбувається за рахунок оптимізації процесів та визначення їх власників, що дозволяє підвищити швидкість та якість вирішення завдань за рівнями ієрархії. В інтегрованій системі процеси краще адаптуються до змін. А коли зміни та рішення приймаються легко, це скорочує бюрократію.

6. Зниження витрат

Завдяки узгодженості дій, ІСМ дозволяє Вашій організації проводити інтегровані аудити та перевірки, скоротити кількість процесів та оптимально витрачати ресурси. Також значне скорочення витрат на розробку, функціонування та сертифікацію системи.

7. Сприяння ухваленню рішень

Усунення надмірності та забезпечення узгодженості всередині організації дозволяє отримати більш повне уявлення про функціональні потреби та продуктивність. Цей комплексний підхід також дозволяє організації аналізувати функціональні бар’єри та бар’єри між відділами та, отже, покращувати комунікацію та прийняття рішень.

8. Привабливість для споживачів та інвесторів.

Розуміючи потреби клієнтів та скорочуючи кількість помилок, Ви підвищуєте довіру клієнтів до Вашої здатності надавати продукти та послуги необхідної якості, що також часто є вимогою.

9. Виконання вимог зовнішніх зацікавлених сторін та підвищення ступеня їх довіри.

Поліпшення відносин із постачальниками, саме застосування передових процесів, сприяють підвищенню ефективності ланцюжків поставок. Обов’язкова наявність інструментів менеджменту, зрозумілих контрагентів і корисних організації – ризик менеджмент, проектний менеджмент, процесний підхід тощо. Можливість виходу на міжнародний ринок, тому що наявність сертифіката необхідна у всьому світі для ведення переговорів та ділових відносин і є важливою умовою під час укладання зарубіжних контрактів та угод.

10. Підвищення авторитету підприємства.

Виконання вимог тендерів та контрактів (часто наявність сертифікату є обов’язковою вимогою).

Важливо відзначити, що впровадження та сертифікація інтегрованої системи менеджменту поєднує в собі переваги кожної з систем менеджменту, що входять до ІСМ.

Якщо Ви тільки починаєте шлях розробки, впровадження та сертифікації інтегрованої системи менеджменту – ми Вам допоможемо! Академія TMS проводить навчання для фахівців з інтегрованих систем управління (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 та інші). Програма курсу включає вивчення вимог стандартів, принципи інтеграції, вдосконалення та проведення аудиту. Також Ви вивчите стандарт ISO 19011:2018 на основі низки практичних завдань та прикладів, обговоріть можливі невідповідності, причини та коригувальні дії, необхідні для усунення цих невідповідностей. Важливим фактором є можливість поставити запитання спеціалістам із багаторічним досвідом та поспілкуватися з представниками різних підприємств під час навчання. Навчання можуть проводитися як у групах, так і індивідуально за комбінаціями стандартів, що Вас цікавлять, в рамках Вашої інтегрованої системи менеджменту.

Читайте також:

  1. РИЗИК-ОРІЄНТУВАНЕ МИСЛЕННЯ У СТАНДАРТІ ISO 9001:2015
  2. НАВІЩО СЕРТИФІКУВАТИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ISO 9001?
  3. ЯК РОЗРОБИТИ ІНТЕГРОВАНУ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ?
  4. СІМ ПРИНЦИПІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ У ВИМОГАХ ISO 9001
  5. ЩО ТАКЕ ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ?