Поговоримо про ризики. Як невизначеність впливає цілі організації?

У минулих статтях ми вже говорили з Вами, що «ризик» – це вплив невизначеності на цілі. Постає питання: «Як ця невизначеність може вплинути на цілі компанії?». Давайте розумітися на цьому!

Управління ризиками не може існувати без певних цілей, тому що розвиток будь-якого бізнесу побудований саме шляхом їх досягнення. Будь-яка мета супроводжується ризиками, які ми повинні визначити та вжити заходів щодо їх мінімізації. Ризик часто характеризують шляхом опису можливої ​​події та її наслідків або їх поєднання, а також часто подають у вигляді наслідків можливої ​​події (включаючи зміни обставин) та відповідної ймовірності.

Під наслідком впливу невизначеності розуміють відхилення від очікуваного результату чи події (позитивне та/або негативне). Частою помилкою є те, що при формулюванні ризиків називають будь-яку ситуацію, що вже склалася (складна політична обстановка, проблеми, що вже склалися в даному регіоні, екологічного характеру, особливості клімату і так далі). Важливо розуміти, що ризик – це певна подія, яка може статися, а може й не статися.

ВАЖЛИВО ЗРОЗУМІТИ, що НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ – це стан повного або часткового ВІДСУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, необхідної для розуміння події, її наслідків та їх ймовірностей. Необхідно чітко розуміти та розмежовувати поняття події та наслідків.

Подія – це виникнення чи зміна специфічного набору умов. Подія може бути називатися по-різному: “небезпечна подія”, “інцидент” або “нещасний випадок”, “загроза виникнення небезпечної події”, “загроза поразки”, “загроза інциденту” або “загроза виникнення аварійної ситуації”.

Наслідок – це результат впливу цієї події на об’єкт. Наслідки обов’язково повинні впливати на поставлені цілі, тому що вже зазначалося раніше, визначати ризики без цілей є безглуздим заняттям і тому особливе значення має визначення зв’язку з наслідками та досягненням чи не досягнення, відхилення від цілей та завдань організації. Наприклад, це може бути затримка проекту, збільшення капітальних витрат на будівництво, збільшення інвестицій на купівлю обладнання так далі, тобто. безліч всього, де є невизначеність щодо розміру цих наслідків.

У своїй статті Олексій Сидоренко наголошує, що важливим аспектом є розуміння ризику як загрози та як можливості. Часто при обговоренні менеджерами компанії ризики розцінюються тільки як негативні наслідки і це є помилкою. Будь-яка комерційна організація, ризикуючи, може як принести певні зниження запланованих результатів, і знайти можливість збільшення свого прибутку. Тому в оцінці ризиків слід паралельно розглядати й можливості. Наведемо кілька прикладів:

1) підвищення курсу долара:

− негативні наслідки: подорожчання сировини, зростання зобов’язань перед іноземними контрагентами (якщо компанія користується кредитами від іноземної валюти, то витрати можуть зрости);

− позитивні можливості: зростання доходів від експорту; конкурентні переваги проти імпортерами.

2) зміна у законодавствах:

− негативні наслідки: додаткові вимоги щодо відповідності новим законам, збільшення витрат на відповідність вимогам, можливі штрафи та неустойки;

− позитивні можливості: додаткові бар’єри для входу нових гравців (конкурентів), переваги для локальних виробників.

Важливо, що ризик неможливо усунути. До основних підходів управління ризиками відносять:

− передачу ризику;

− мінімізацію ризику;

− уникнення;

− прийняття.

Управління ризиками позитивно впливає на загальний імідж компанії. Це також покращує процес прийняття рішень та призводить до ефективного використання ресурсів, що зрештою призводить до збільшення доходів. Про все це і не тільки ми розповідаємо на наших курсах в Академії. На курсі ви вивчите питання управління ризиками в компанії на основі низки практичних завдань та прикладів, психологічні аспекти управління ризиками, кількісні методи оцінки, нормативне забезпечення даного питання, а також обговоріть можливі фактори, що перешкоджають ефективному управлінню ризиками і як з ними боротися і багато чого інше. У вас буде унікальна можливість поставити запитання нашим спеціалістам та поспілкуватися з представниками різних підприємств під час навчання.

Важливо зрозуміти, що управління ризиками – це нова вимога для успішності Вашого бізнесу! Ідентифікація ризиків повинна проводитись постійно, щоб гарантувати, що будь-які нові елементи будуть враховані, існуючі ризики переоцінені та плани дій щодо запобігання впливу перевірені.