Що таке система торгівлі викидами парникових газів

Система торгівлі викидами парникових газів (СТВ) – це ринковий та мотиваційний інструмент, який використовується для скорочення викидів парникових газів (ПГ). Він працює за принципом «обмеження та торгівля». СТВ діє у країнах, що виробляють понад 40% світового ВВП та понад 14% глобальних викидів парникових газів, що становить 7,5 Гт СО2 екв.

Нині існує 21 система торгівлі викидами, що функціонує у 29 територіальних одиницях. Ще дев’ять територіальних одиниць впроваджують свої системи та планують запустити у найближчі кілька років, зокрема Китай, Німеччина та Колумбія. 15 територіальних одиниць, включаючи Чилі, Туреччину та Пакистан, також приймають рішення щодо розробки своєї СТВ. До розроблюваних і аналізованих систем входять СТВ Чорногорії та Філіппін.

«Обмеження»

Підприємство надає державі інформацію про викиди парникових газів за кілька останніх років. На підставі цієї інформації, зібраної у секторах економіки, держава отримує загальну кількість викидів по країні в цілому.

Ця інформація є вихідною визначення кількості дозволів на викиди парникових газів, які видає держава підприємствам. Таким чином, вводиться «обмеження».

На етапі розподілу кількості квот на викиди парникових газів включається мотиваційний механізм. Кількість дозволів розподіляється між підприємствами. Один дозвіл відповідає одній тонні викидів парникових газів. Кількість дозволів з часом зменшується, що має мотивувати підприємства скорочувати кількість викидів різними шляхами, які відрізняються від простого зниження обсягів виробництва. Держава, у свою чергу, має підтримувати компанії на їхньому шляху до зниження викидів.

«Торгівля»

Для підприємства є два шляхи отримання дозволів на викиди парникових газів:

1) отримати дозволи від держави безкоштовно,

2) придбати їх на аукціоні у держави чи іншого підприємства.

У випадку, якщо у підприємства залишилися невикористані дозволи на викиди парникових газів, підприємство має право продати їх на аукціоні іншим підприємствам. У перспективі після впровадження в Україні своєї системи торгівлі викидами парникових газів та обкатки в рамках країни механізмів торгівлі дозволами на викиди наступним етапом буде приєднання української системи торгівлі викидами до європейської.

Звітність

Наприкінці звітного періоду, що становить один рік, кожна компанія зобов’язана пред’явити дозволи на всі фактично вироблені викиди. Для того щоб залишатися в рамках дозволів на викиди компанії можуть: скоротити свої викиди ПГ; купити додаткові дозволи у компаній, які скоротили власні викиди ПГ та мають надмірні дозволи або у держави; використати компенсаційні механізми.

Компанії зобов’язані відстежувати та надавати звіти про свої викиди уповноваженим органам влади. Для забезпечення точності ці звіти мають бути верифіковані незалежною стороною. Існують також штрафи, щоб гарантувати дотримання правил СТВ.

Система торгівлі викидами охоплює кілька секторів економіки – енергетика, промисловість, будівництво, транспорт, утилізація відходів, авіація, лісівництво. Чим більше секторів і газів охоплюється CTB, тим ефективніша така система. Кроки в Україні

С. Івашина