ВПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ: ЧОМУ ЦЕ ТАК ВАЖЛИВО І З ЧОГО ПОЧАТИ?

Посилаючись на статтю Олексія Сидоренка, суть управління ризиками насамперед полягає у створенні всередині організації такої культури, яка сприяла б проведенню аналізу ризиків при прийнятті будь-яких управлінських, інвестиційних чи проектних рішень. Неможливо збудувати прибуткову компанію без урахування ризиків. Культура є одним із найскладніших аспектів функціонування організації, оскільки вона глибоко вкорінюється у повсякденній діяльності та важко піддається змінам. Проте зміни можна і потрібно розпочати з розгляду наступних кроків:

  1. Оцініть поточну культуру. Перед впровадженням нової культури необхідно оцінити поточну. Навіть якщо немає формальної культури, багато співробітників можуть мати однакове відношення до ризику та свої переваги за методами виявлення та управління. На цьому етапі необхідно визначити вплив існуючої культури на діяльність та досягнення компанії.
  2. Починайте культурні зміни. Коли є уявлення про поточну культуру та про те, де її не вистачає, можна розпочинати роботу над її покращенням. Можливо, співробітникам потрібні суворіші рекомендації або можуть бути впроваджені нові, більш зрозумілі інструменти та процеси.
  3. Отримайте підтримку вищого посібника. Жодні істотні зміни не можуть відбутися без підтримки вищого керівництва. Команда фахівців з управління ризиками має надати необхідність зміни культури для керівників, демонструючи, як це сприятиме досягненню стратегічних цілей та визначаючи терміновість для змін.
  4. Визначте очікування працівників. Організація із сильною культурою орієнтується на стратегічні цілі, а також ключові цінності. Усі співробітники повинні розуміти і бути мотивованими дотримуватися цих керівних принципів, щоб більшість працівників дотримувалися аналогічних поглядів щодо ризиків та етики. Нова культура має бути задокументована та впроваджена у повсякденну діяльність.
  5. Встановіть пріоритетність управління ризиками у будь-якому аспекті діяльності компанії. Щоб створити сильну культуру ризику, керівництво компанії має приділяти першочергову увагу управлінню ризиками. Управління ризиками більше не розглядається як окремий відділ, а є частиною будь-якої діяльності. Вище керівництво має показувати приклад своїм співробітникам, що культура ризику має життєво важливе значення для успіху організації та мотивувати їх діяти.
  6. Забезпечте постійне навчання та розвиток. Всі співробітники повинні, через навчання, зрозуміти важливість та цінність управління ризиками, щоб вони могли діяти належним чином у своїй повсякденній роботі, приймати рішення на основі отриманих даних з урахуванням потенційних ризиків. Навчання етики також є важливою частиною багатьох програм управління ризиками. Перш за все, співробітники повинні присвятити себе постійному навчанню та адаптації, оскільки середовище управління ризиками постійно змінюється та розвивається. Співробітники кожного відділу, від маркетингу до обліку та операцій, повинні почати застосовувати методи управління ризиками. Ці навички не можуть бути ізольовані в одному відділі. Для підвищення ефективності необхідно управління ризиками у межах організації загалом. Керівництво Академії TMS робить особливий наголос на необхідності постійного підвищення кваліфікації своїх фахівців, які поповнюють свій багаж знань не лише на практиці, але й проходячи навчання в Україні та закордоном, а також обмінюючись досвідом з міжнародними колегами та партнерами, тому Ви можете бути впевнені у те, що отримаєте у нас лише цінну та актуальну інформацію.
  7. Розвивайте спілкування. Спілкування є ключем до будь-якої сильної культури. Необхідно ділитися інформацією прозоро та чесно, щоб співробітники всіх рівнів відчували себе комфортно, беручи відповідальність за свої дії. Посібник повинен заохочувати повідомлення про помилки, обмін інформацією та повідомлення про порушення, щоб небажані події можна було виявити та усунути до того, як воно стане серйознішою проблемою.

Впровадження культури – це лише один з кроків на шляху до впровадження ризик-орієнтованого мислення у Вашій компанії, тому фахівці Академії TMS, розуміючи актуальність, важливість та необхідність управління ризиками в сучасних умовах, створили курс управління ризиками, де Ви зможете познайомитися з поняттям « ризик-менеджменту» та ризик-орієнтованого мислення, вивчити питання нормативного забезпечення, дізнатися психологічні аспекти управління ризиками, кількісні методи оцінки, зрозуміти особливості процесного підходу в управлінні організацією, у тому числі впровадження ризик-орієнтованого мислення у процеси прийняття рішень та багато іншого .

Впроваджуючи управління ризиками на всіх рівнях та у всіх процесах Вашої компанії, Ви можете бути впевненими, що всі співробітники працюють згуртовано і розвиток компанії буде стабільним та безпечним.