Клуб “НОВИЙ РІВЕНЬ”

Клуб "НОВИЙ РІВЕНЬ"
 1. Що є основою успіху становлення та розвитку японської та американської економіки?
 2. Яким інструментам менеджменту не навчають у бізнес-школах?
 3. І чому «добрими намірами викладено дорогу до пекла»?

Багато держав на своєму шляху розвитку зустрічались з важкими кризами та були на межі навіть припинення існування. Історія знає чимало прикладів в Європі та Америці, Японії та Китаю. Але всі вони знайшли вихід з цих ситуацій, в різних країнах були застосовані різні заходи та використовувались різні інструменти. Безперечно, це були не поодинокі інструменти, а це був комплекс заходів, про всі з яких навіть не все відомо, але… Я хочу познайомити з деякими з них, які, на мою думку, мали найбільший вплив на процес відновлення та розвитку. Тому ми починаємо новий формат зустрічей, який я назвав  «Новий рівень».

В цьому форматі я хочу, за вашою допомогою, виправити деякі помилки, чи навіть не «помилки», а деякі прогалини в багажу знань щодо «менеджменту, аналізу, прийнятті рішень». Цьому не навчають в навчальних закладах, на превеликий жаль, навіть не в усіх бізнес школах, щиро кажучи, не знаю чому. Важливість деяких з цих знань навіть не варта дискусії, тому що на них базується сучасна японська та американська економіки – найпотужніші в сучасному світі.

Навчання відбуваються по середах (теоретична частина – 1 година) та по п΄ятницях (практична частина – 1 година). На практичних заняттях ми розбираємо практичні приклади з вашого бізнесу. Весь курс складається з 4-х модулів.

1 Модуль – Теорія Шухарта – Дамінга. Варіації та їх місце в бізнесі та менеджменті

 • Едвард Демінг – хто він? Короткий ракурс в історію.
 • Як вплинули відкриття Е. Демінга та В. Шухарда на сучасну теорію менеджменту
 • Варіабельність – це вірус системи управління. Чому варіабельність систем управління так небезпечна
 • Контрольні карти та їх місце в щоденному менеджменті
 • Червоні бусини та Воронка та мішень – базові основи прийняття рішень
 • Цикл Демінга PDCA
 • Основні навички сучасного менеджера у сфері управління процесами

Якщо ми не зрозуміємо природу варіацій (відхилень), ми ніколи не зможемо приймати правильні рішення для планованих по- кращень. Доктор Демінг протягом 50-ти років ділився цими безцінними знаннями, які допомогли сотням компаній та тисячам підприємців реалізувати свої ідеї та наміри. «Нам належить зробити великі зміни, і саме ви повинні втілити їх у життя. Інакше хто ще це зробить? – говорив д-р Демінг 50 років тому. І це ще актуальніше сьогодні. Ми віримо, що український бізнес може не тільки зберегти нашу економіку, а й виве- сти її на принципово новий рівень.

2 Модуль – Японськи методи управління. Якість – основи та база розвитку Японії

“Японське економічне диво” – всі ми неодноразово чули цей вислів. Такі моделі, як Honda, Toyota, Nissan стали вже символом якості, а деякі з них принесли в економіку та індустрію цілі навчання – виробнича система Toyota, ощадливе виробництво та багато іншого.

Що це таке?

Що зробили такого неймовірного японці, як змогли із зруйнованої промисловості зробити індустрію, що входить до ТОР 5 економік світу? На чому ґрунтуються їхні досягнення, підходи та розуміння бізнесу. Хоч як це дивно звучить – на комплексному управлінні ЯКОСТЮ.

 • 7 простих інструментів менеджменту
 • 8 видів втрат
 • Ощадливе виробництво та його інструменти
 • Кайдзен та різниця у розуміння
 • Виробнича система Toyota

3 Модуль – Ризик менеджмент та безперервність бізнесу

Чи ставите перед собою цілі? А чи завжди досягаєте запланованих результатів?

Цим питанням турбується переважна більшість підприємців та компаній. Що заважає нам досягати цілей? Чому ми часто зупиняємось в кроці від перемоги? Скажіть, як часто ви використовуєте такі висловлення:

 • не буди лихо поки воно тихо
 • давай вирішувати проблеми у міру їх виникнення
 • із цим треба переспати
 • давай не будемо про погане, щоб не наврочити

і в загалі, чи можуть допомогти такі інструменти, як Матриця (чи Карта) ризиків та Реєстр ризиків, які ми часто заповнюємо в останню ніч перед аудитом чи перевіркою.

 • Історія виникнення ризик менеджменту. Що лежить в основі цього інструменту
 • Ментальні пастки або що нам заважає приймати правильні рішення
 • Нормативні основи ризик менеджменту
 • Процес ризик менеджменту
 • Практичні завдання
 • Що таке безперервність бізнесу
 • Основні показники безперервності

4 Модуль – Система збалансованих показників BSC

Багато підприємств на сьогоднішній день все частіше і частіше присвячують свій час або залучають сторонні організації для створення такого документа, як «Стратегія підприємства» або «Стратегічний план розвитку підприємства на певний період». Це, безумовно, абсолютно правильний і життєво необхідний крок, проте багато фахівців з менеджменту вважають, що здатність реалізувати стратегію значно важливіша, ніж сама стратегія. В одному з випусків Fortune говориться, що успішною реалізацією завершилося менше 10% відмінно сформульованих стратегій. Чому виникали і виникають труднощі при здійсненні чудово сформульованих стратегій?

 • BSC – що це? Історія впровадження та успіхи у використанні
 • Основні складові системи та її зв’язок зі стратегією компанії
 • Фінансова складова
 • Клієнтська складова
 • Складова бізнес процесів
 • Внутрішня інфраструктура та персонал
 • Найкращі приклади використання

5 Модуль – Конкурентні переваги – основа успішного бізнесу. Компоненти та складові

Протягом цього модулю ми з вами обговоримо, а з чого складаються конкурентні переваги компанії та окремої особи. Дуже часто на питання «Чому клієнт має купувати саме у вас?» люди не знають, що відповісти. Але без розуміння вашою специфіки та унікальності не можливо успішно існувати на ринку та успішно розвиватися.

Запрошуємо всіх до нашого Нового Клубу, до «НОВОГО РІВНЯ», рівня життя та рівня розвитку.