4 виклики в екологічному менеджменті, з якими стикається більшість організацій

Екологічний менеджмент корисний не лише для вашого бізнесу, але й для всього світу. В умовах постійних викидів забруднюючих речовин у повітря, виснаження природних ресурсів та забруднення водних об’єктів, захист довкілля та сталий розвиток стали найбільш нагальними потребами в усьому світі. Такі великі загрози, як зміна клімату та нестача води, навіть стають реальністю. Отже, організаціям, які використовують ресурси і завдають шкоди довкіллю, необхідно негайно діяти і впроваджувати практики екологічного менеджменту. Однак, незважаючи на зростаюче занепокоєння та обізнаність, багато організацій не роблять кроків назустріч захисту довкілля та сталому розвитку через виклики, що виникають при цьому. У цій статті обговорюється екологічний менеджмент, його виклики та пропонуються рішення для їх подолання. Давайте подивимось на них і зрозуміємо, як їх можна вирішити.

4 Перешкоди в екологічному менеджменті, з якими стикаються організації

Розуміння екологічного законодавства

Першою великою проблемою, з якою стикається більшість організацій, є розуміння складних екологічних норм і правил, які встановлюються різними регуляторними органами, федеральними органами влади та законодавчими установами. Якщо у вашій організації немає людини, яка спеціалізується на екологічних питаннях, важко зрозуміти життєво важливе природоохоронне законодавство і, зрештою, дотримуватися його.

Щоб подолати цю проблему, великі компанії повинні інвестувати в навчання та підготовку власних експертів, які потім зможуть визначити практики, необхідні для дотримання законодавства. Для малих підприємств це може бути складним завданням, тому вони можуть розглянути більш доступне рішення, наприклад, найняти екологічного консультанта, який може запропонувати відповідні заходи та практики для забезпечення дотримання екологічних вимог.

Впровадження рішень

Організації легко з’ясувати вплив або екологічні наслідки своєї діяльності та прийняти рішення щодо засобів контролю над ними, але чи дійсно ці засоби легко впроваджувати? Отже, вирішення проблем – це другий і найважливіший виклик, з яким стикається більшість організацій! Ви можете швидко визначити засіб для обмеження свого впливу, але з часом його стає важко застосувати в реальності. Наприклад, ви знаєте, що побічний продукт вашого виробничого процесу є шкідливим для довкілля і не піддається лікуванню, але не маєте можливості зменшити кількість відходів, оскільки це призведе до модифікації вашого продукту та зміни його властивостей чи корисності. У такому випадку мінімізація відходів може здатися непереборним викликом.

Хоча вирішення проблем є основною проблемою для організацій, ви можете зробити так, щоб ваша бізнес-модель була більш гнучкою. Вам слід прийняти зміни, проявити креативність, урізноманітнити свою продукцію та встановити певні обмеження на масштаби виробництва, якщо ви вирішили перейти до екологічного менеджменту.

Лідерство та участь працівників

Будь-яка інтеграція в стратегію управління бізнесом потребує підтримки та лідерства вищого керівництва організації. Вони повинні донести до співробітників практики та політику екологічного менеджменту. Роль керівників полягає в тому, щоб зробити кожного працівника відповідальним за впроваджені політики та практики.

Однак забезпечення лідерства, а також заохочення участі працівників може стати перешкодою для організації. Здебільшого лідери або топ-менеджери зайняті плануванням та прийняттям важливих для бізнесу рішень. Так само важко залучити до цього процесу працівників, оскільки вони мають багато рутинних завдань. Тому для просування екологічного менеджменту важливо, щоб ви розуміли важливість екологічних практик і те, як вони можуть принести користь бізнесу. Згодом проведіть тренінги та інформаційні сесії, щоб допомогти працівникам впровадити ці практики.

Порушення процесів

Більшість організацій побоюються, що оцінка процесів і внесення змін до них з метою зменшення впливу на довкілля фактично порушить робочий процес і вплине на продуктивність. Тому збереження безперервності та ефективності процесів при впровадженні практик екологічного менеджменту є складним завданням для організацій.

Ви можете легко подолати цю проблему, проводячи одночасний аудит своїх процесів. Ви повинні переконатися, що будь-які зміни, які вносяться або впроваджуються, жодним чином не впливають на кінцевий результат ваших процесів. Вони також не повинні впливати на інтереси чи вигоди, які ці процеси надають вашим клієнтам, стейкхолдерам чи організації. Ви повинні ретельно перевіряти, щоб переконатися, що практики екологічного менеджменту не обмежують ваші продукти/послуги або можливості вашої організації.

Основні висновки

Підприємства повинні працювати у власному темпі, щоб не відставати від світової економіки, але вони також не можуть завдавати шкоди навколишньому середовищу і використовувати ресурси так, щоб нічого не залишилося для майбутніх поколінь. Тому екологічний менеджмент є необхідною метою для кожної організації. Однак існують проблеми в екологічному менеджменті, які стримують багато підприємств. Хоча проблеми завжди можуть з’явитися, ви ніколи не можете недооцінити або проігнорувати переваги впровадження ефективної програми екологічного менеджменту у вашій організації. Тому вам просто потрібно добре знати вплив вашої бізнес-діяльності на навколишнє середовище і планувати з правильною командою та ресурсами, щоб отримати належний підхід до екологічного менеджменту. Зрештою, подолання викликів та впровадження ефективного підходу до управління підвищить ваші екологічні показники та зробить ваш бренд більш впізнаваним.

Ви плануєте впровадити систему екологічного менеджменту для досягнення ваших екологічних цілей та сталого розвитку? Академія TMS може допомогти вам з навчанням працівників. Зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації! Зверніться на пошту academy@tms.ua, або за номером +38 050 423 82 90