Необхідність проведення внутрішніх аудитів


Усі стандарти системи менеджменту вимагають, щоб у організації запроваджено процес внутрішнього аудиту . Багато хто задається питаннями:

 • Чи потрібний внутрішній аудит?
 • Навіщо витрачати свої ресурси цього?
 • У чому цінність проведення внутрішнього аудиту?
 • Чи обов’язково має бути окрема людина в організації, яка займається проведенням внутрішніх аудитів?
 • і так далі.

Запитань багато, тож про все по порядку.

Внутрішній аудит – це регламентований процес усередині організації, який проводиться з метою аналізу та оцінки функціонування компанії. Він дозволяє визначити ефективність та результативність діяльності компанії або її окремих процесів, а також виявити «слабкі» місця чи можливості для покращення. Внутрішній аудит повинен проводитись системно і бути задокументованим. Головними умовами проведення аудиту є його незалежність та об’єктивність!

Внутрішній аудит може проводити співробітник організації або спеціалізований підрозділ, які повинні мати сертифікати, які б підтверджували наявність відповідних компетенцій. Академія TMS проводить навчання внутрішніх аудиторів. При походженні навчання Ви не тільки вивчите необхідні стандарти, на відповідність яким Ви перевірятимете свою компанію, але й вивчите стандарт ISO 19011:2018 «Керівні вказівки з аудиту систем менеджменту» на основі низки практичних завдань та прикладів, обговоріть можливі невідповідності, причини та коректування дії, необхідні усунення даних невідповідностей.

Чому так важливо проводити внутрішній аудит?

Багато хто вважає, що внутрішній аудит – це лише вимоги стандартів на системи менеджменту. Однак, при грамотному застосуванні даного інструменту управління, Ви отримуєте можливість ефективно керувати діяльністю компанії, процесами та ресурсами, своєчасно виявляти та усувати невідповідності, що гальмують роботу та розвиток організації.

Необхідність проведення внутрішніх аудитів

Можемо виділити основні переваги проведення внутрішніх аудитів:

 1. покращення контролю окремих процесів та діяльності організації в цілому;
 2. своєчасне виявлення проблем, невідповідностей та областей для покращення;
 3. аналіз результатів внутрішніх аудитів можна використовувати під час стратегічного планування;
 4. інструмент обміну досвідом та консультацій співробітників підприємства;
 5. виявлення «слабких» місць в операційній діяльності та розробка плану дій/рекомендацій щодо підвищення загальної ефективності процедур/діяльності;
 6. підвищення обізнаності, залучення та відповідальності співробітників всередині організації;
 7. впевненість у дотриманні вимог стандартів системи менеджменту.

І це лише частина переваг, які Ви можете отримати!

Також хотілося б зазначити, що цей процес необов’язково проводити штатним співробітникам, а можна передати його на аутсорсинг.

Важливо відзначити, що внутрішній аудит проводиться в першу чергу для знаходження можливостей розвитку компанії, а не для того, щоб визначити недоліки роботи співробітників та позбавити їх премій або винести догану. Цей процес має бути побудований на взаємній допомозі у виявленні областей поліпшень. Також мало хто усвідомлює колосальну вигоду застосування результатів внутрішніх аудитів у процесі оцінки ризиків та підтримки системи управління, зокрема внутрішнього контролю.

Читайте також:

 1. РИЗИК-ОРІЄНТУВАНЕ МИСЛЕННЯ У СТАНДАРТІ ISO 9001:2015
 2. НАВІЩО СЕРТИФІКУВАТИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ISO 9001?
 3. ЯКИХ ПИТАНЬ ЧЕКАТИ У ХОДІ СЕРТИФІКАЦІЙНОГО АУДИТУ ЗА ISO 9001:2015?
 4. СІМ ПРИНЦИПІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ У ВИМОГАХ ISO 9001
 5. ЯК ОТРИМАТИ СЕРТИФІКАТ ISO 9001?