Управління ризиками. Ризик менеджмент

Зміст

 1. Що таке Ризик-менеджмент?
 2. Переваги використання Ризик-менеджменту
 3. Область застосування або на що поширюється?
 4. Вартість, як і де замовити?
 5. Як зрозуміти, що вашій компанії потрібен Ризик-менеджмент?
 6. Необхідні документи для управління ризиками?
 7. Навчальні курси з ризик-менеджменту
 8. Відеозапис
 9. Зразок сертифіката
Генеральный Директор TMS Ukraine Михаил Левицкий

Генеральний директор TMS Ukraine
Михайло Левицький

Что такое Риск-менеджмент?

Ризик-менеджмент – це не стандарт ISO 31000, ризик-менеджмент – це не матриця ризиків та не Реєстр ризиків, ризик менеджмент – це не Регламент та не процедура. Так що ж таке ризик управління, навіщо він потрібен і чому ми його не любимо.

Невизначеність присутня у будь-якій сфері діяльності компанії, а отже існують і ризики, пов’язані з цією невизначеністю, які необхідно контролювати. Впровадження комплексного підходу до управління ризиками дозволяє компанії сформувати об’єктивний погляд на поточну та плановану діяльність організації з урахуванням можливих негативних подій або нових можливостей, передбачати ризики та приймати рішення з урахуванням інформації про них, своєчасно реагувати на ризики та знижувати негативний вплив ризиків у разі їх реалізації.

Ризик менеджмент – це інструмент прийняття усвідомлених рішень з урахуванням чинників невизначеності. Іншими словами, управління ризиками – це управління цілями (управління організацією) з урахуванням невизначеності, і чим краще ці невизначеності будуть опрацьовані, тим більш передбачувані результати будуть отримані.

Ризик-орієнтований підхід до управління компанією дає можливість компаніям впевненіше керувати ризиками для досягнення різних цілей.

Ризик-орієнтоване мислення – це не нове поняття, у неявному вигляді воно завжди було у міжнародних стандартах ISO. Фактично це поняття раніше називалося «запобіжні дії». Також були вимоги до прогнозування та запобігання невідповідностям та помилкам, що теж відноситься до ризик-орієнтованого мислення.

Важливо розуміти, що ризик – це не лише загроза, а й можливості. Таким чином отримуємо визначення «ризику» – це вплив невизначеності на цілі. Знаючи та аналізуючи ситуації з «невизначеністю», можна вплинути на результат розвитку подій та прийняти правильне управлінське рішення.

Процес управління ризиками – це не якийсь єдиний загальнокорпоративний процес, насправді цих процесів може бути безліч, у закупівлі має бути процес управління ризиками, у бюджетуванні свій процес і так далі.

Переваги використання ризик-менеджменту?

Вигода 1 – Зниження рівня невизначеності. Крім контролю над впливом невизначеності на цілі організації, розробляється комплекс заходів щодо зниження ймовірності появи негативних наслідків, а також дії щодо мінімізації впливу ризиків, що реалізуються.

Вигода 2 – Пошук перспективних шляхів покращення. Крім негативних наслідків, управління ризиками дозволяє знайти та побачити позитивні можливості шляхом набуття навичок розпізнавання ризиків та володіння навичками, необхідними для пошуку перспектив з максимальною вигодою та ефективністю.

Вигода 3 – Підвищення ефективності та оптимізація планування. Ризик-орієнтоване мислення в процесі прийняття рішень дозволяє мати коректні вступні дані, основні показники, результати протікання процесів і можливі перспективи розвитку, що дає нові можливості для виваженого та ефективного управління та планування діяльності компанії.

Вигода 4 – Економія ресурсів. При управлінні ризиками особлива увага приділяється питанням економічної доцільності проведення заходів різного характеру. Регулярний перегляд та аудит ресурсів дозволяє збільшити ліквідність активів, тим самим уникнувши втрати та збільшивши доходи організації.

Вигода 5 – Актуальність та точність інформації. Ризик-орієнтоване мислення дозволяє збільшити точність інформації, аналізу, а також її важливість та актуальність, що важко переоцінити при подальшому вибудовуванні корпоративної стратегії на будь-якому рівні компанії.

Вигода 6 – Положення на ринку та імідж. Впроваджені процеси управління ризиками в організації дають можливість бути більш привабливими для інвесторів, банків, страхових компаній, постачальників та клієнтів, отримувати пільгові кредити, особливі умови страхування, участь у тендерах, участь у міжнародних проектах, збільшення кількості клієнтів тощо.

Вигода 7 – Виконання вимог заінтересованих сторін. Відповідність очікуванням акціонерів, ради директорів, регуляторів, міністерств та клієнтів, що певні дії на управління ризиками будуть вжиті. Офіційно оформлене виконання вимог дозволяє не лише економити кошти, а й підвищити свою конкурентоспроможність на національному та міжнародному ринках.

До 1970-х років вважалося, що люди в цілому раціональні, передбачувані, їм властива поведінка у власних інтересах та один одного. З того часу психологи та економісти провели величезну кількість досліджень, які привели їх до висновку, що насправді дуже часто КОЖЕН з нас стикається у свідомості з певними помилками, які не дозволяють приймати оптимальні рішення, які змушують нас поводитися нераціонально і ці помилки називаються когнітивні спотворення (ментальні пастки).

Впроваджуючи в себе в компанії ризик-орієнтоване мислення, облік впливу невизначеностей на рішення, що розвиваються, розвиваючи корпоративну культуру управління ризиками, Ви отримуєте МОЖЛИВОСТІ раціонально приймати рішення, мінімізувати помилки, підвищити вартість своєї компанії, брати участь у вигідних угодах і так далі, причин керувати ризиками нескінченне безліч.

Крім внутрішнього управління компанією, впроваджуючи ризик-менеджмент, Ви отримуєте МОЖЛИВІСТЬ виконати вимоги всіх зацікавлених сторін, у тому числі законодавчі та контрактні вимоги, тим самим збільшивши МОЖЛИВОСТІ для розвитку компанії.

Область застосування або на що поширюється

Стандарт спрямований на БУДЬ-ЯКІ види організацій, БУДЬ-ЯКІ види процесів, БУДЬ-ЯКІ рівні організації, БУДЬ-ЯКІ рівні прийняття рішень. Посилання стандарту, що та методологія, та ідеологія, що у ньому прописана, вона застосовна всім організацій і всіх рівнях всередині організації.

Галузь застосування:

 • Стандарт є посібником з управління ризиками, з якими стикається організація. Цей посібник може застосовуватися до будь-якої організації та її середовища.
 • Стандарт встановлює загальний підхід до управління будь-якими ризиками та не є вузькоспеціальним чи галузевим.
 • Стандарт може використовуватися протягом усього життєвого циклу організації, і застосуємо до широкого спектру діяльності, включаючи прийняття рішень всіх рівнях.

Вартість, як і де замовити?

Вартість навчання представлена на сайті Академії. За корпоративного навчання можливі індивідуальні умови. Для отримання індивідуальної вартості Вам необхідно заповнити ЗАЯВКУ та надіслати нам на електронну пошту academy@tms.ua. На основі отриманих від Вас даних ми зможемо підготувати індивідуальну цінову пропозицію на корпоративне навчання чи навчання на базі Академії TMS.

Як зрозуміти, що вашій компанії потрібен ризик-менеджмент?

Дайте відповідь на запитання: чи належить нижчеперелічене до Вашої компанії?

 • Ви – Впевнено розвиваєтесь та розширюєте свою частку ринку?
 • Ви – берете активну участь у тендерних торгах?
 • Ви виходите на міжнародний ринок?
 • Вам – Необхідне підвищення якості прийнятих рішень?

Але, на наше глибоке переконання, необхідно починати з іншого ПИТАННЯ – А що КОРИСНОГО я можу отримати від стандарту ISO 31000?

Крім того, дайте відповідь на наступні питання:

 • Чи ви хочете, щоб у вашій компанії рішення приймалися з урахуванням впливу невизначеності?
 • Чи хочете ви, щоб ваш персонал розумів свої цілі та завдання?
 • Чи хочете ви, щоб ви розуміти ймовірність досягнення поставленої мети з урахуванням факторів невизначеності, зумовлених сьогоднішнім днем?
 • Чи хочете ви знати, які інструменти дозволять вам ефективно керувати процесом прийняття рішень?

ПИТАНЬ БАГАТО
Але, незважаючи на складність, що здається, рішення є. І воно полягає в тому, що ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВИННА:

 1. поставити собі Цілі
 2. намалювати шлях, яким вона піде до цих Цілей
 3. розподілити відповідальність та повноваження на цьому шляху
 4. проаналізувати і зрозуміти, що може перешкодити їй рухатися до Цілей та їх досягати
 5. встановити систему моніторингу, за допомогою якої вона зможе будь-якої миті відповісти на запитання – А чи правильно я рухаюся до наміченої Цілі?

Потрібні документи для управління ризиками?

Ризик менеджмент 1 та Ризик менеджмент 2

Нормативні документи з управління ризиками бувають різних формацій і важливо пам’ятати, що в офіційному документі ISO 31000:2018 лише один документ згадується, відповідно, його можна вважати обов’язковим до застосування, а всі інші документи є рекомендованими.

Перший документ – це політика з управління ризиками. Це єдиний документ, який згадується у міжнародному стандарті.

Метою документа є високорівнева позиція компанії щодо управління ризиками.

Наступний нормативний документ – це регламент чи положення про управління ризиками.

Мета документа – докладний опис всього процесу управління ризиками у компанії. Сенс у тому, що є політика – якийсь високорівневий документ, а щось більш докладне, що описує процедуру, виявлення, аналіз, моніторинг ризиків.

Необхідно вписати в існуючі регламенти щодо бізнес-процесів різні підходи до управління ризиками.

Ще один нормативний документ з управління ризиками, який в організації буває – це методики щодо окремих видів ризиків.

Класичний підхід – це розробити методики окремо за валютним ризиком, окремо за процентним ризиком, кредитним ризиком і т.д.

Це все ризик менеджмент 1, куди правильніше вписувати необхідність аналізувати ті чи інші ризики в регламенти, що описують бізнес-процеси та додатком до цього регламенту, робити ті методики, які потрібні, що буде ризик-менеджментом 2.

Для найважливіших ризиків можуть розроблятися індивідуальні методики оцінки управління ризиками.

Також потрібна актуалізація існуючих нормативно-правових актів, а саме вбудовування важливих думок про управління ризиками у існуючі нормативні документи.

Наступним кроком є ​​закріплення повноважень та відповідальності учасників процесу управління ризиками, розробка та впровадження КПЕ.

Навчальні курси Ризик-менеджменту

 • Ризики та їх роль у досягненні цілей (включаючи кількісні методи оцінки ризиків)
 • Ризик-орієнтоване технічне обслуговування RBM. Аналіз критичності обладнання

Хто має відвідати?

 • керівників підприємств та топ-менеджерів;
 • ризик-менеджерів, керівників підрозділів;
 • провідних спеціалістів;
 • всіх членів організації, які приймають рішення;
 • всіх, хто цікавиться.

Що я вивчатиму?

На наших курсах Вы детально ознакомитесь с понятием риск-менеджмент и риск-ориентированного мышления, с вопросом нормативного обеспечения процесса управления рисками. Узнаете психологические аспекты управления рисками. Изучите процессный подход в управлении организацией. Ознакомитесь подробно с требованиями стандарта ISO 31000:2018. Узнаете о количественных методах оценки рисков. Обсудите особенности процессного подхода в управлении организацией, в том числе внедрение риск-ориентированного мышления в процессы принятия решений.

Вы изучите вопросы управления рисками в компании на основе ряда практических заданий и примеров, обсудите возможные факторы, препятствующие эффективному управлению рисками и как с ними бороться.

Немаловажным фактором является возможность задать вопросы преподавателю и пообщаться с представителями различных предприятий во время обучения.

Що входить до навчання?

Для слухачів передбачено комплект роздаткових матеріалів в електронному та паперовому вигляді.

Навчання проводиться у форматі лекцій та практичних занять, секцій питань та відповідей. Наприкінці навчання передбачено тестування. У разі успішного проходження тестування учасник отримує відповідний сертифікат.

Відеозапис

Зразок сертифіката

Управління ризиками. Ризик менеджмент