«Ризик-менеджмент 1» та «ризик-менеджмент 2»: що це таке і в чому відмінність?

Ми з Вами вже зналися на питанні: «Навіщо управляти ризиками?». Очевидно, що компанії, які чутливі до ризиків, тобто здатні до швидкого та своєчасного реагування на запити клієнтів та ринкові зміни, є більш прибутковими порівняно з компаніями, яким ризик-менеджмент не потрібен, як вони вважають, чи роблять це формально.

Як сказано у статті Олексія Сидоренка, фундаментальною причиною існування ризик-менеджменту є допомога в обґрунтуванні, прийнятті та оцінці у процесі прийняття рішень. Управління ризиками є важливим управлінським інструментом на всіх рівнях, також ризик-орієнтований підхід дає безліч методів та способів, які дозволяють приймати рішення більш свідомо та обґрунтовано.

У ризик-менеджменті існують поняття «ризик-менеджмент 1» та «ризик-менеджмент 2». Давайте з Вами разом розберемося, що це таке і чому так важливо їх розділяти!

У будь-якому бізнесі є низка зовнішніх чинників, які називають «ризик-менеджмент 1» – це управління ризиками «для когось ще», тобто. для акціонерів, страхових, фінансових компаній тощо. Для того, щоб розвиватися та вести бізнес, компанії повинні відповідати очікуванням зацікавлених зовнішніх сторін та продемонструвати їм, що адекватні дії з управління ризиками будуть вжиті, якщо будь-яка ризикова подія реалізується.

«Ризик-менеджмент 2» – управління ризиками «для себе», тобто. всередині компанії, для більш ефективного досягнення цілей, виконання поставлених KPI (Key Performance Indicators – Ключові показники ефективності), прийняття зважених та об’єктивних рішень в умовах невизначеності.

Важливо відзначити, що різниця між «ризик-менеджментом 1» та «ризик-менеджментом 2» досить суттєва і фахівці застосовують різні підходи та методи для управління ризиками всередині компанії та для того, щоб виконати зовнішні вимоги. Звернемо Вашу увагу, що у міжнародних стандартах все більше приділяється увага ризикам, що ними потрібно керувати не просто інтуїтивно, а робити це системно і на постійній основі.

Якщо у Вашій компанії вже є спеціаліст (або навіть цілий відділ) з управління ризиками, то швидше за все він самостійно виконує вимоги зовнішніх зацікавлених сторін, складає документацію тощо, але для ризик-менеджменту всередині компанії необхідна спільна робота з керівництвом та колективом для прийняття рішень за умов невизначеності. Якщо Ви тільки на шляху того, щоб додати до свого штату такого фахівця або доручити цю роботу вже існуючим співробітникам, ми можемо Вам допомогти. Фахівці Академії TMS, розуміючи актуальність, важливість та необхідність управління ризиками в сучасних умовах, створили курс з управління ризиками, де Ви зможете познайомитися з поняттям «ризик-менеджменту» та ризик-орієнтованого мислення, вивчити питання нормативного забезпечення процесу управління ризиками, дізнатися психологічні аспекти управління ризиками, кількісні методи оцінки ризиків, зрозуміти особливості процесного підходу в управлінні організацією, в тому числі впровадження ризик-орієнтованого мислення в процеси прийняття рішень та багато іншого.

У всьому світі прийнято, що «ризик-менеджмент 1» – це, можна сказати, формальні питання та грамотні менеджери намагаються, щоб вони не забирали багато уваги керівників від безпосередньої діяльності. Наприклад, багато страхових компаній позитивно дивляться на наявність у компанії документально оформленого «ризику-менеджменту 1» і тоді можуть запропонувати вигідніші умови чи знижки. Документально оформлене виконання вимог зовнішніх зацікавлених сторін дозволяє не лише скоротити грошові витрати, а й підвищити свою конкурентоспроможність на національному та міжнародному ринках.

Але основні переваги ми отримуємо від впровадження саме «ризик-менеджменту 2», а саме: суттєво підвищується якість прийнятих рішень на всіх рівнях; знижуються витрати та збільшується прибуток завдяки обліку більшості ризикових подій та можливостей; підвищується конкурентоспроможність підприємства; скорочується термін досягнення поставленої мети і так далі!

Ризики неминучі в будь-якому бізнесі, проте можна ними керувати та мінімізувати негативні наслідки від їх реалізації за допомогою впровадження ризик-орієнтованого мислення, завдяки якому з’являється взаємозв’язок процесів управління ризиками з процесом стратегічного планування та бізнес-процесами; розуміння взаємозв’язків між різними видами ризиків та рівня ризику, який компанія готова прийняти; ефективно використовується моніторинг ризиків та звітність щодо них, щоб на підставі зібраних даних отримати цінну аналітичну інформацію; розглядаються зростаючі та нові ризики у випереджувальному режимі для того, щоб своєчасно виявляти потенційні загрози та можливості – і це лише очевидні переваги!

Додаткові статті про ризики:

  1. Навіщо керувати ризиками?
  2. Як невизначеність впливає цілі організації?
  3. Ризик-орієнтоване мислення у стандарті ISO 9001
  4. Тест з ризику менеджменту