Що надає сертифікація ISO 9001?

Понад мільйон компаній вже відчули переваги від впровадження системи менеджменту якості (СМЯ), сертифікованої відповідно до ISO 9001. СМЯ дозволяє забезпечувати стабільність і максимальну продуктивність процесів, підвищувати рівень конкурентоспроможності Вашої організації. Сертифікація ISO 9001 гарантує, що кожен із Ваших співробітників щоденно орієнтується на якість.

Побудова продуманої системи взаємопов’язаних процесів, що базується на ISO 9001, вирішальним чином сприяє підвищенню якості Вашої продукції та послуг. Даний стандарт вимагає, щоб у рамках системи менеджменту якості було визначено, хто несе відповідальність за які види діяльності, пов’язані з якістю. В рамках СУЯ повинен підтримуватися основний принцип постійного поліпшення (PDCA), згідно з яким усі діючі процеси в організації підлягають постійному перегляду та актуалізації.

Впровадження системи менеджменту якості відповідно до ISO 9001 підходить для всіх галузей та компаній – від стартапів до глобальних корпорацій. Сертифікація ISO 9001 надає Вашим співробітникам, партнерам, клієнтам та всім зацікавленим сторонам об’єктивний доказ того, що задоволеність клієнтів є основою Вашого бізнесу.

Ключові переваги ISO 9001:

 • Збільшення доходів за рахунок підвищення ефективності, що сприяє задоволенню та утриманню клієнтів.
 • Підвищення авторитету компанії, виконання вимог тендерів та контрактів (часто наявність сертифікату є обов’язковою вимогою).
 • Підвищення рівня задоволеності клієнтів: розуміючи потреби клієнтів та скорочуючи кількість помилок, ви підвищуєте довіру клієнтів до вашої здатності надавати продукти та послуги.
 • Завдяки підвищенню поопераційної та процесної ефективності, застосуванню найкращих галузевих практик та приділяючи особливу увагу якості, скорочуються витрати.
 • Підвищення якості прийняття рішень завдяки застосуванню ризик-орієнтованого підходу.
 • Підвищення залучення співробітників шляхом поліпшення внутрішніх комунікацій.
 • Підвищення інтеграції процесів шляхом запровадження процесного підходу.
 • Культура постійного покращення, шляхом якого впроваджується системний підхід до виявлення та використання можливостей для покращення.
 • Поліпшення відносин із постачальниками, а саме застосування передових процесів, що сприяють підвищенню ефективності ланцюжків постачання.
 • Обов’язкова наявність інструментів менеджменту, зрозумілих для контрагентів та корисних для організації – ризик менеджмент, проектний менеджмент, процесний підхід, встановлення цілей тощо.
 • Можливість виходу на міжнародний ринок, тому що наявність цього сертифіката необхідна у всьому світі для ведення переговорів та ділових відносин і є обов’язковою умовою під час укладання закордонних контрактів та угод.

Якщо Ви тільки починаєте шлях впровадження та сертифікації системи менеджменту якості – ми Вам допоможемо! Для початку ми пропонуємо Вам ознайомитись з Посібником з впровадження ISO 9001:2015.