Внутрішній аудит в системі екологічного менеджменту ISO 14001: П’ять основних кроків

Так само, як і процес внутрішнього аудиту, що вимагається ISO 9001 та іншими стандартами менеджменту, багато людей не розуміють значення процесу внутрішнього аудиту в ISO 14001. Внутрішній аудит ISO 9001 згідно з пунктом 9.2 працює так само добре, коли застосовується до системи екологічного менеджменту (СЕМ) ISO 14001, але фокус трохи відрізняється. Ось як цей процес застосовується по-іншому для внутрішнього аудиту системи екологічного менеджменту.

Графік внутрішнього аудиту ISO 14001

Як і у випадку з будь-яким процесом внутрішнього аудиту будь-якої системи менеджменту, перше, що важливо – це мати загальний графік, коли ви плануєте проводити внутрішній аудит ISO 14001 кожного процесу, який буде перевірятися на відповідність системі. Цикл для цього часто становить рік, але може бути будь-яким, і частота аудитів будь-якого процесу пов’язана з такими критеріями, як екологічна важливість процесу та відповідність минулим аудитам. Якщо у вас є процес, який має критичні екологічні аспекти, пов’язані з ним, ви, можливо, захочете перевіряти його частіше, ніж процес, який може мати лише незначний вплив на навколишнє середовище. Графік аудитів має бути доступним для працівників і керівників, оскільки ви не хочете мати несподіваних аудитів.

Планування аудиту процесів

Після узгодження аудиту з власником процесу, аудитор може розпочати підготовку до самого аудиту. Для цього критично важливим є аналіз процесу – зокрема, розуміння екологічних аспектів, пов’язаних з процесом. У цьому полягає ключова відмінність між внутрішнім аудитом СМЯ та внутрішнім аудитом системи екологічного менеджменту ISO 14001. У той час як аудит СМЯ розглядає процес і те, наскільки добре він виконується порівняно з планами щодо продукції або послуг компанії, внутрішній аудит ISO 14001 розглядає те, наскільки добре процес виконується порівняно з планами щодо екологічних аспектів, пов’язаних з процесом. Хороший план аудиту гарантує, що ви будете шукати всі необхідні дані для підтримки цих планів процесу.

Проведення аудиту

Ймовірно, перше, що слід пам’ятати про проведення аудиту, це те, що ви не використовуєте внутрішній аудит для того, щоб судити про юридичну відповідність процесу. Хоча проведення аудиту на відповідність є гарною ідеєю, а іноді й законодавчою вимогою, це не є метою програми внутрішнього аудиту. Цей процес визначений в іншому місці в розділі 4.5.2 стандарту ISO 14001. Внутрішній аудит розглядає процес у порівнянні з екологічними планами, які компанія розробила для цього процесу.

  • Чи здійснюється моніторинг екологічних аспектів, коли це доречно?
  • Чи впроваджено та підтримується необхідний екологічний оперативний контроль?
  • Чи розглядаються невідповідності, коригувальні та попереджувальні дії щодо процесу?

Коротше кажучи, ви оцінюєте, чи відповідає процес запланованим умовам щодо того, як він може взаємодіяти з навколишнім середовищем.

Звітність за результатами аудиту

Як і всі аудити, аудит процесу майже не має цінності, якщо він не буде належним чином задокументований. Якщо співробітники, залучені до процесу, працюють добре, вони повинні знати про це. І навпаки, якщо є проблеми, співробітники повинні розуміти, в чому вони полягають, щоб їх можна було вирішити і виправити. Можливості для вдосконалення, виявлені під час аудиту, повинні бути представлені працівникам процесу, щоб вони усвідомили свою цінність у покращенні процесу. Це основні способи, за допомогою яких компанія може отримати вигоду від процесу внутрішнього аудиту, і якщо про них не повідомляти належним чином, то можна втратити цю вигоду.

Відстежуйте результати аудиту та вдосконалення

Як і у випадку з коригувальними та превентивними заходами, подальші дії є однією з найменш ефективних частин процесу внутрішнього аудиту. Якщо немає замкнутого циклу для відстеження дій і можливостей, наданих аудитом, то втрачається цінність їх виявлення в першу чергу. Переконавшись у тому, що раніше виявлена проблема дійсно вирішена, можна запобігти марному повідомленню про ту саму проблему знову і знову. Використовуйте подальші дії, щоб зробити ваші внутрішні аудити кращими.

Чи потрібно проводити окремий внутрішній аудит ISO 14001?

Звісно, ні! Немає жодної причини, чому ви не можете використовувати один процес для внутрішнього аудиту, якщо ваша компанія бажає відповідати вимогам більш ніж однієї системи управління. Використовуючи загальні процеси для таких речей, як внутрішній аудит і коригувальні та запобіжні дії, ви можете заощадити час і гроші при підтримці, наприклад, як СМЯ, так і СЕМ. Важливо переконатися, що ви задовольняєте потреби всіх систем, коли проводите один внутрішній аудит. Якщо ви зможете задовольнити всі потреби за один аудиторський візит, то це буде вигодою для вас і для кишені вашої компанії.

Тож, якщо у вас виникли проблеми з проведенням внутрішнього аудиту в відповідності до міжнародного стандарту ISO 14001, або ваші працівники чи колеги не мають відповідних кваліфікацій  ми пропонуємо пройти курс внутрішнього аудитора ISO 14001 та ISO 19011. Щоб дізнатись про наступний курс внутрішнього аудитора ISO 14001 зверніться на пошту academy@tms.ua, або за номером +38 050 423 82 90